fbpx

މުނިފޫހިފިލުވުން

ބޮލީވުޑް ބަތޮލާ ބޫމީ އެދެނީ ކެއުމުގައި އެންމެން ތަށިތައް ދޫކޮށް ދަގަނޑު “ތާލީ” އަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް

ސުފުރާ މަތީގައި ގިނަ ތަށިތަކެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދަގަނޑު "ތާލީ" ބޭނުން ކުރުމަށް ބޮލީވުޑް ބަތޮލާ ބޫމީ ޕަޑްނޭކަރު އޭނާގެ ފޭނުން ކުރެން އެދިއްޖެއެވެ. ތާލީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބޮލީވުޑަށް ވަނުމުގެ ދަތުރު ފެށިއިރު ސޮނާކްޝީގެ ބަރުދަނުގައި 95 ކިލޯ ހުރި !

ބޮލީވުޑަށް ވަނުމަށް ނިންމައި ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނަށް ބަދަލެއް ގެންނަން އުޅުނު އިރު ބަރުދަނުގައި 95 ކިލޯ ހުރި ކަމަށާއި އޭރު ދުވާމެޝިނުގައި ހިފަހައްޓާލެވެނީ އެންމެ 30 ސިކުންތަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިއްލެގެ އައި ފިލްމްސްއިންވެސް ޖުމައްޔިލް އާއި ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް އާއި އެކު މަސައްކަތް ނުކުރަން "އައި ފިލްމްސްް" އިން ނިންމައިފި އެެވެ. އައި ފިލްމްސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޝްހޫރު ކޮރެއޮގްރަފާ ސަރޯޖް ހާން މަރުވުމުން ބޮލީވުޑް ހިތާމާއިގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮރެއޮގްރާ ސަރޯޖް ހާން މަރުވީ އިއްޔެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ. ހިތް ހުއްޓިގެން ސަރޯޖް މަރުވީ އުމުރުން71 އަހަރުގައި އެވެ. ސަރޯޖަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑާކްރެއިންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކުން ޖުމައްޔިލް ވަކިކޮށްފި

ޑާކްރެއިން އެންޓައިންމެންޓުން މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލައި އެ މަސައްކަތްތަކުން އޭނާ ވަކިކޮށްފި އެވެ. ޖުމައްޔިލް އާއި ދެކޮޅަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަރުވި ފަހުން ސުޝާންތުގެ އިންސްޓަގްރާމް އިތުރު އަށް މިލިއަން މީހުން ފޮލޯ ކުރަން ފަށައިފި

މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލައަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ ކުރިއަރަމުން އައި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގ ރާޖްޕުޓް މަރުވި ފަހުން އިންސްޓްގްރާމްގައި އޭނާ ފްލޯ ކުރާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރު ވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ބައެއް މީހުންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި ދުރަށްދާން މަޖުބޫރު ވާން ފަށައިފި އެވެ. ކުރިއަރަމުން އައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 144 1 2 144