fbpx

ކުޅިވަރު

ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތްކުރާ ވެސްޓް ހޭމް އަށް ޗެލްސީ އަތުން މުހިންމު މޮޅެއް

ލަންޑަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު އެންޑްރީ ޔާމޮލެންކޯ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑާއެކު، 3-2 ގެ ނަތީޖާއިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ޕްރިމިއާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯއާ އެއްވަރުގެ ބާސާއަށް އިތުރު ނުތަނަސްކަމެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، ބާސެލޯނާއަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ނުތަނަވަސް ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ. ކޯވިޑް-19 ބްރޭކްއަށް ފަހު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޯގަސްޓްގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަލުން ފަށާނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުއްޓުމަކަށް އައި ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ކްލަބް މުބާރާތް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، މި އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގައި އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާކަސް ޓްރާމްގެ މި ސެލެބްރޭޝަނުން ބުނެދެނީ ކީކޭ؟

ބުންޑަސްލީގާގައި ރޭ މޮންޗެން ގްލަޑްބެކް އާއި ޔޫނިއަން ބާލިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި، ގްލަޑްބެކްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މާކަސް ޓްރާމް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރީ ކުރިން އުފާފާޅުކުރާ ގޮތާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވާދަވެރި ޑޯޓްމުންޑް ބަލިކޮށް، ބަޔާން އިން ތާވަލުގެ ކުރީގައި ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި

ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެންމެ ވާދަވެރި، ވަރުގަދަ ދެ ކްލަބްގެ ކުރިމަތިލުމުން ކުރިހޯދާ، ބަޔާން މިޔުނިކުން ލީގު ތާވަލުގެ ކުރީގައި ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. ޑޯޓްމުންޑްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާންމު ހާލަތުގައި އޮތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އާންމު ހާލަތުގައި އޮތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ. އެމިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑް-19...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލަލީގާ ގެ ކްލަބްތައް އަލުން ތަމްރީނުތައް ފަށަނީ

ކޯވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ހަފުތާތަކެއް ވާންދެން ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތް ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދިނުމާއެކު، ލަލީގާގެ ކްލަބްތަކުން މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އަލުން ތަމްރީނުތައް ފަށަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޯވިޑް-19: ޔޫރޯ 2020 ގެ ޕްލޭ-އޮފް މެޗުތައް ވެސް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު، ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން 2021 އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ޔޫރޯ 2020 ގެ ޕްލޭ-އޮފް މެޗުތައް ވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޯވިޑް-19: ޕޯޗުގަލްގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ރޮނާލްޑޯ އާއި މެންޑެސްގެ ފަރާތުން 1 މިލިޔަން ޔޫރޯ

ކޯވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައަށް އެހީވުމަށް، ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އޭނާގެ އެޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑެސް، ޕޯޗުގަލްގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް 1...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޯވިޑް-19: މެސީގެ ފަރާތުން 1 މިލިޔަން ޔޫރޯގެ އެހީއެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ 1 މިލިޔަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މެސީގެ މި އެހީ ދިނުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 55 1 2 55