fbpx

ދުނިޔެ

ސެނެޓައިޒާ ބޮއެގެން ތިން މީހަކު މަރުވެ އިތުރު މީހެއްގެ ލޯ އަނދިރިވެއްޖެ

މެކްސިކޯގައި ހޭންޑް ސެނެޓައިޒާ ބުއި ތިން މީހަކު މަރުވެ އިތުރު މީހަކު ލޯ އަނދިރި ވެއްޖެ އެވެ. މި ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއަހަރު ހައްދަށް ދާނީ 10،000 މީހުން، އެންމެން ކޯވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރާނެ

މާތްވެގެންވާ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވާނީ 10،000 މީހުން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާއިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީގައި އުޅޭ މީހުން އެކަނި

މާތްވެގެންވާ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މައްކާގެ 1،500 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތްތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

މާތްވެގެންވާ މައްކާ 1،500 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތްތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސައުދީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޯވިޑް-19 ގައި ހޮންޑޫރަސްގެ ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެ އެނދުމަތިކޮށްފި

ހޮންޑޫރަސްގެ ރައީސް ހުއާން އޮރްލާންޑޯ އެނާންޑޭޒް، ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށް ނިއުމޯނިއާއަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހޮންޑޫރަސްގެ ރައީސަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަން އިއުލާނުކުރީ އިއްޔެގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން އެތައް މިލިއަން ފުރާނަ ސަލާމާތް ކުރެވުނު: ދިރާސާ

ކޯވިޑް-19 ފެތުރި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހި މަރުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް ގައުމުތައް ހުޅުވުމުގެ އެކި މަރުހަލާތައް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބުރުންޑީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ބުރުންޑީގެ ރައީސް ޕިއެރޭ ކުރުންޒީޒާ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އުމުރުން 55 އަހަރުގައި ރައީސް ކުރުންޒީޒާ އަވަހާރަވީ ހާޓް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަލާމާތް ނުފެންނަ ޕޮސިޓިވް މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު މިއަހަރު ފެށުނީންސުރެ ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަލާމާތް ނެތް މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތޫފާން ނިސާގަ: ނިމުތު ކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް ހަނި ގޮތަކަށް މުމްބައި ސަލާމަތް ވެއްޖެ

އަރަބި ކަނޑުގައި ކޮޅިގަނޑު އުފެދުނުތާ އެންމެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ތުފާނަކަށް ބަދަލުވި، ތޫފާން "ނިސާގަ" އިން އިންޑިއާގެ ފިލްމު ސިޓީ މުމްބައި ސަލާމަތް ވެއްޖެއެވެ. މި ތޫފާން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 203 1 2 203