fbpx

ދީން

ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ކަންކަން ކައިރިން ބެލުމަށް ލަންކާގައި އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ކަންކަން ބަލައި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މޮނިޓާ ކުރުމަށް، ދިވެހި ހައްޖު މިޝަންގެ އޮފީހެއް މައްކާގައި ގާއިމުކޮށްފި އެވެ. ދިވެހި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސައުދީއަށް ފުރުމަށް މާދަން ފުރަނީ

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ދާ ހައްޖާޖީން މާދަމާ އެގައުމަށް ދާން ފުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޯގާ ހެދުމަކީ ހަރާމް ކަމެއް: ޝައިޚް ސަމީރު

ހިންދޫންގެ އަޅުކަމެއް ކަމުގައިވާ ޔޯގާ ހެދުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރީންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ސަމީރް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝައިޚްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިފަހަރު “ދަ ލެގަސީ” ގައި ޝައިޚް މަކާރިޘީ

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ދަ ލެގަސީ" އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމެރިކާގެ އައިރިސް ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އައްޝައިޚް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެދެވޭގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަ ނުކުރެވުނު މީހުންނަށްވެސް، ފަހުދިހައަކީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް: ޚުތުބާ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދެވަނަ ދިހައެއް ނިމި ފަހު ދިހައެއް ފެށެން ގާތްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި އަލި އަޅުވާލާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހު ދިހައިގާ އިއުތިކާފަށް ތިބެވޭނެ އަދި ދަމު ނަމާދު ކުރާނެ މިސްކިތްތައް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފި

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި މާލޭ ސިޓީގައި އިއުތިކާފަށް ތިބެވޭނެ މިސްކިތްތަކާއި ދަމު ނަމާދު ކުރާނެ މިސްކިތްތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި 15...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓަރަކު މަންމައިންގެ ދުވަހު އޭނާގެ މަންމައަށް ދިން ހަދިޔާއަކީ އުމްރާ ދަތުރެއް

ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ މުނީބް ބަޓް، މަންމައިންގެ ދުވަހު އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދީފިއެވެ. ޕާކިސްތާނު ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މި ހަދިޔާ އޭނާގެ މަންމައާއި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫކޭގައި ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ކާރު ޕާކު ކުރާ ސަރަހައްދުގައި ނަމާދު ކުރުމުން އެ ސްކޫލު ހޫނުފެނަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިރުމަތީ އިލްފޯޑުގައި ހުންނަ ސްކޫލެއް ކަމުގައިވާ ލޮކްސްފޯޑް ސްކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރުން، އެ ސްކޫލުގެ ކާރު ޕާކު ކުރާ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުންކަރާތް ނަހީކޮށް ނުބައި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަކީ ދީނީ ޤާނޫނީ ފަރުދީ އަދި ޖަމާޢީ ވާޖިބެއް: ޚުތުބާ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދެވަނަ ހުކުރު ކަމުގައިވާ އަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބޮޑަށް އަލި އަޅުވާލާފައިވަނީ މުންކަރާތްތައް ނަހީ ކުރުމާއި ނުބައިކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން މުންކަރާތް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 33 1 2 33