fbpx

ވިޔަފާރި

100 އެމްބީޕީއެސްގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ލ.މާމެންދުއަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ލ.މާމެންދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. "މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ 100 އެމްބީޕީއެސްގެ ހަލުވި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގެމްގެ ރައީސް މޫސާ ނަސީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ގެސްޓު ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް (ގެމް) ގެ ރައީސް މޫސާ ނަސީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އިސްތިއުފާ އާއި ގުޅިގެން ނަސީހު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެމިސްޓްރީން ވިޔަފާރި ކުރައްވައިގެން ބެންކޮކަށް ދެބޭފުޅެއްގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓު

ހުޅުމާލެ އަދި މާލޭގައި ހުރި ކެމިސްޓްރީ ފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރައްވައިގެން ބެންކޮކަށް ދެ ބޭފުޅެއްގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީރާއިން އާންމުކުރި ޖީއެސްޓީ ބަޔާނަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ދެ ބަޔާނަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކާޑު އޭޖެންޓުންނަށްވެސް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭގޮތް އެސްޓީއޯއިން ހަމަޖައްސައިފި

ރަށް ރަށަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގެންދާ، އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އޭޖެންޓުންނަށްވެސް އޮންލައިންކޮށް ކާޑު އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ގޮތް އެސްޓީއޯއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިގޮތުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގެ އެޑްރެސް އަކީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިގު މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރާ ޓޫރިސްޓުން އަށް ރިސޯޓެއްގައި އެބަތިބި

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާޢްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އެއްކޮއްހެން ހުއްޓިފައި ވީނަމަވެސް އަދިވެސް އަށް ރިސޯޓެއްގައި ޓޫރިސްޓުން އެބަތިއްބެވެ. މި މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ބުދަ ދުވަހު މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރެއް

އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ނާދެވި ތާށިވެފައިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި ތިބި މީހުން ގެންނަން މޯލްޑީވިއަން ބުދަ ދުވަހު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މި ހަފްތާގައި ބޭންކިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބީއެމްއެލްއިން ހާމަކޮށްފި

ފަހެއް ޖުލައިން އިން ނުވައެއް ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ބްރާންޗްތަކާއި ސަރވިސް ސެންޓަރތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:30 އިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެނަކައިންވެސް ޖޫމް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓު ކަނޑާލަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓު ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަނޑައެޅި ރައްކާތެރި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނޭ!

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ދަނީ ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރައްކާތެރި މާހައުލުތައް ހިމެނޭ ގައުމުތަކުން އެ ގައުމުތަކަށް އެތެރެވާ މީހުންނާއި މެދު އަމަލު ކުރާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 175 1 2 175