fbpx

ރާއްޖެ

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަލީ ވަހީދު މަގާމުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި ގުޅޭ އޯޑިއޯއެއްގެ ސައްހަކަން ބަލަނީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ގުޅޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އޯޑިއޯއެއްގެ ސައްހަކަށް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އޯޑިއޯގައި ވާހަކަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސާއި މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް(އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް އާއި މެމްބަރު އައިޝަތު އަފްރީން މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝިމާ ދަތުރު ކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ޑިންގީ ލ. އަތޮޅު ކަނޑުން ފެނިއްޖެ

ލ. އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު އަޑިން ޑިންގީއެއް ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑީއާއިން ބުނީ ޑިންގީއެއް ކަނޑުއަޑިން ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ މިއަދު ބަޔަކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕޮސިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ އަދަދާއި އެކު ހާސްކަން އިތުރުވަނީ ކީއްވެ!

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އާ ވައިރަސް، ކޯވިޑް-19 އަކީ މިހާތަނަށް ފަރުވާ އެއް ހޯދިފައި ނުވާ ބައްޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކެއް އޮތީ ވެކްސިނެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އެވެ. އެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަޔަކު ޕޮސިޓިވްވެ ދުވާފަރު މޮނިޓަރިންގައި

ރ. ދުވާފަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ނިންމާފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ރަށްރަށަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީންގައި ހުއްޓަ މީހަކު ޕޮސިޓިވް ވިޔަސް ރަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިސްކިތްތަކުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގަވައިދުތައް ބަންގިއަށް ފަހު ހަނދާން ކޮށްދޭން ފަށައިފި

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގަވައިދުތައް މިސްކިތައް ދާ މީހުންނަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކިޔައިދޭން ފަށައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސްޓެލްކޯގައި ޑިސް އިންފެކްޝަން ގޭޓެއް ބަހައްޓައިފި

ސްޓެލްކޯ އޮފީހުގައި ޑިސް އިންފެކްޓް ގޭޓެއް ބަހައްޓާ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ އޮފީހުގައި ޑިސް އިންފެކްޝަން ގޭޓެއް ބަހައްޓާ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަކީ ކޯވިޑް-19...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަލީ ވަހީދާއި ގުޅުންހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ބައެއް ސާމާނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި ގުޅުންހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ބައެއް ސާމާނު ފުލުހުން ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އަލީ ވަހީދާއި ގުޅުންހުރި އެތަކެތި ފުލުހުންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް

އައިޖީއެމްއެޗުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފިއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންވެސް ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމް ބަދަލުކޮށްފަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 1776 1 2 1,776