fbpx

ސިޔާސީ

އަލީ ވަހީދާއި ގުޅުންހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ބައެއް ސާމާނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި ގުޅުންހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ބައެއް ސާމާނު ފުލުހުން ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އަލީ ވަހީދާއި ގުޅުންހުރި އެތަކެތި ފުލުހުންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގައިޑްލައިނަށް އަމަލު ކުރާނަމަ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ތިބޭނީ ގައިދުރު ކަމުގައި: މިިނިސްޓަރު

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު އެކަށީގެންވާ ވަރެއްގެ އިޖްތިމާއީ ގައިދުރު ކަމެއް ހުންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހާލަތަށް ބަލާއިރު މާލޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން ރަނގަޅީ ދުރުދުރުގައި: ޑރ. ޝަހީމް

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން ރަނގަޅަނީ ދުރުދުރުގައި ތިބެގެން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްޓަރު ޑރ.. މުހައްމަދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް އޮފީހުގެ ވެރިއެއްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު އަވަސް ކުރަން ސީޕީ އަންގަވައިފި

  ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން އިސްމާއިލް އާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަވަސް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަލީ ވަހީދަށް އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އަލީ ވަހީދަށް އަންގައިފި އެވެ. އަލީ ވަހީދަށް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން އަންގާފައި މިވަނީ އެޕާޓިގެ ސްލޮޓެއްގައި ޓޫރިޒަމް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުކުމާއި އެއްގޮތަށް ޔާމީން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދައްކައިގެން އޭޖީން ކޯޓަށް ދަނީ

މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ކުރި ހުކުމާއި އެކު ކުރި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނުދައްކައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއަދަށް ތާވަލް ކުރި އަދީބުގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދަށް ތާވަލް ކުރުމަށް ފަހު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ. އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒަށް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީޢަތް މިއަދު ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދެ ދައުވާއަކާއެކު ޖުމްލަ ހަތް ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަލީ ވަހީދު ޖެޕީގެ ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި

އިއްޔެ ފެންމަތިވި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 404 1 2 404