fbpx

ރިޕޯޓް

ކާޑުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކުވުން، އެއް ބައި ގޮސް ގުޅެނީ އޮންލައިން ސްކޭމްތަކާ !

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 350 ކަސްޓަމަރެއްގެ މައުލޫމާތު ޑާކްވެބް ނުވަތަ ޑީޕް ވެބްގައި ބަޔަކު ހާމަކޮށްފައިވާކަމުގެ ވާހަކަ ރޭގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމާއެކު ގިނަ ދިވެހިންގެ ވަރަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުއްޓިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުން އުފާވެރި ހަބަރުތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސާދު ބިނާވަނީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މުޅި އިންޑަސްޓްރީ ހުއްޓި އިގްތިސޯދަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ހަމަނުޖެހުމަށް ދާން ހިތްވަރު ދެއްވީ ރިޔާސަތުން، ނަޝީދު ކުރެއްވީ ކުށެއް!

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމާލުމަށް ރޭ ދަންވަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގައި ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން ފާސްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް: ކޮން އުސޫލަކުން ކޮން ބަޔަކަށް ދޭ އެއްޗެއްކަން އޮޅިއްޖެ!

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އަސަރު ކުރި ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދޫކުރާމުންދާ ގޮތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަންގްލަދޭޝްއިން ކާބޯތަކެތި ފޮނުވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ މީހުންނަށް!

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތީގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވަމުން ގެންދާ އެއް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް އެވެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ދެ ފަހަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޯވިޑް-19: މިހާތަނަށް އެންމެ ކޭސްއެއް ވެސް ރިޕޯޓް ނުކުރާ ގައުމުތަކަކީ ކޮބާ؟

ފާއިތުވި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ ދެކެމުން އައީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އާ ބާވަތަކީ ޗައިނާއަށް ފެތުރިގެންފައިވާ ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމުގައެވެ. އެހެނަސް، އެންމެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރަހައްދީ ގޮތުން ބަލާނަމަ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި ދިވެހިރާއްޖެ

މި ނުރައްކާތެރި ވައިރަސްއާއި މުޅި ދުނިޔެ ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނައިރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވެފައި އޮތީ މި ވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް!

ކޯވިޑް-19 އާންމުންގެ މެދުގައި ހަލުވިކާމާއެކު ފެތުރެމުންދާއިރު އެ ބިރުވެރިކަމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އެއް ބަޔަކީ ދިވެހި ސިފައިންނެވެ. ސިފައިންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް20 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވެ ފަރުވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ގެއަކާއި މެދު އިހުމާލުވީތަ؟ އާއިލާގެ ޝަކުވާތައް ފެށުނީ ރެއަކުނޫން!

ނުރައްކާތެރި ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ މަރުވީ83 އަހަރުގެ އާމިނަތު އާދަމް އެވެ. އެއީ އެމްއެޗްއޭގެ ވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ ގެ އަނބިކަނބަލުންނެވެ. ދެމަފިރިންގެއާއިލާ މީހަކު (ކޭސް126)...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޮތި މާސްކާއި ބެހޭ ގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު!

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކަން މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު ސިއްހީ މާހިރުން މިހާރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ފޮތި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅެވިދާނެ ކަމަށެވެ. މިއާއި އެކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 23 1 2 23