ރައީސް ފުލް މުސާރަ ނަންގަވަން ފެއްޓެވީ ދެ ދަރިކަލުން ދިރިއުޅުއްވަނީ ކުލި ދީގެން ކަމުގައިވާތީ: ތަރުޖަމާނު

ރައީސް ފުލް މުސާރަ ނަންގަވަން ފެއްޓެވީ ދެ ދަރިކަލުން ދިރިއުޅުއްވަނީ ކުލި ދީގެން ކަމުގައިވާތީ ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ...

ރައީސް ފުލް މުސާރަ ނަންގަވަން ފެއްޓެވީ ދެ ދަރިކަލުން ދިރިއުޅުއްވަނީ ކުލި ދީގެން ކަމުގައިވާތީ: ތަރުޖަމާނު

ރައީސް ފުލް މުސާރަ ނަންގަވަން ފެއްޓެވީ ދެ ދަރިކަލުން ދިރިއުޅުއްވަނީ ކުލި ދީގެން ކަމުގައިވާތީ ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ...
Advertisement

މައިގްރޭނުން ދުރުކޮށްދޭ ބޭހެއް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފި

މައިގްރޭން ހުންނަ މީހުން މައިގްރޭން އެޓޭކްތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ބޭހެއް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕްގެ ސިއްހަތާއިބެހޭ އޮފިޝަލުން ދީފި އެވެ. ދަ ގާޑިއަންގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި "އެރެނުމާބް" ނަމަކަށްކިޔާ މި ބޭސް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި...

ބޮޑެތި ފްރެންޗައިސްތަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ މޯބައިލް ނަމްބަރު ނަގަނީ ކީއްކުރަންކަން އެނގޭތަ !؟

މާލޭގައި މި ފަހުން ހުޅުވި ކޭއެފްސީގެ އަޖުމަ ބަލައިލުމަށް ރޭ އެތަނަށް ގޮސްފީމެވެ. އޯޑަރު ދިނުމުން ކައުންޓަރުގައި އިން ކުއްޖާ އެދުނީ ފޯނު ނަމްބަރު ދިނުމަށެވެ. ކީއްކުރަންތޯ އެހުމުން ބުނީ ކަސްޓަމަރ ރަޖިސްޓްރީ...

ކެއްކުމުގެ ކުރިން މި ތަކެތި ދޮވުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ނުދޮވުން

ނާސްތާއެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ނާސްތާއަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދޮވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވާގޮތުގައި ކެއްކުމުގެ ކުރިން މި ތަކެތި ދޮވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ދޮވުމަށްވުރެ...
52,910FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
14,982FollowersFollow
52,910FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
0FollowersFollow
14,982FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

ބޮޑެތި ފްރެންޗައިސްތަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ މޯބައިލް ނަމްބަރު ނަގަނީ ކީއްކުރަންކަން އެނގޭތަ !؟

މާލޭގައި މި ފަހުން ހުޅުވި ކޭއެފްސީގެ އަޖުމަ ބަލައިލުމަށް ރޭ އެތަނަށް ގޮސްފީމެވެ. އޯޑަރު ދިނުމުން ކައުންޓަރުގައި އިން ކުއްޖާ އެދުނީ ފޯނު ނަމްބަރު ދިނުމަށެވެ. ކީއްކުރަންތޯ އެހުމުން ބުނީ ކަސްޓަމަރ ރަޖިސްޓްރީ...

ކެއްކުމުގެ ކުރިން މި ތަކެތި ދޮވުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ނުދޮވުން

ނާސްތާއެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ނާސްތާއަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދޮވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވާގޮތުގައި ކެއްކުމުގެ ކުރިން މި ތަކެތި ދޮވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ދޮވުމަށްވުރެ...

މައިގްރޭނުން ދުރުކޮށްދޭ ބޭހެއް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފި

މައިގްރޭން ހުންނަ މީހުން މައިގްރޭން އެޓޭކްތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ބޭހެއް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕްގެ ސިއްހަތާއިބެހޭ އޮފިޝަލުން ދީފި އެވެ. ދަ ގާޑިއަންގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި "އެރެނުމާބް" ނަމަކަށްކިޔާ މި ބޭސް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި...

” ވޯޓު ނުލަންޏާ ޤައުމުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ “

 ރައްޓެހިން ތަކަކާ އެކު އިން ކޮފީއެއްގައި ދެކެވުނު ވާހަކަ އެކެވެ. ކުރިޔަށް އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުކަމުން ދެން ދެކެވޭނީވެސް އެ ވާހަކަތާ އެވެ. މަޢުލޫއަކީ ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންނެއް ނޫނެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން ވާ...

ރިޕޯޓް: އޮފީސް ތަކުން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ޑާޓާ މައިނިންގެ އެހީގައި ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުން މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގަދައަށް ދައްކާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ފުރުވަނީ...

ޙައްޖަށް ގޮސް އުޅުމުގައި ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާ ފަރާތްތަކަށް ސިއްހީގޮތުން ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ހުންއައުން ފަދަ ބަލިތައް ޖެހި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްވެސް ދަތިތައް ދިމާވެއެވެ. އަދި...

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރާއްޖެ ސަލާހުއްދީނުލް އައްޔޫބީގެ އިންތިޒާރުގައި!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މި ދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިއޮތީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިނަމަ އައި.ސީ.ޔޫ ގައެވެ! މަގުމަތީގައި ނަމަ ކާރުބާރު ބޮޑު ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައެވެ! ކަނޑުމަތީގައިނަމަ ބޮޑުސިންގާ ތޫފާނެއްގެ މެދުގައެވެ! އަދި، ޖައްވުގައި ނަމަ "ބްލެކް...

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސިޔާސީ މީހުން ނުދައްކާ، ނުވަތަ ދައްކަން ނުކެރޭ ވާހަކަ!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އެވެ! އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިފަދަ ކަމެއް ކޮއްފިނަމަ ރައްޔިތުން އުތުރި އަރައިގަންނާނެއެވެ. "ސިޔާސީ ލީޑަރުން" ނާއި "ދީނީ އިލްމުވެރިން"...

މާފުށީ ޖަލުން މަންމައަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. މި ސިޓީ ލިއުމުގެ ހިތްވަރެއް އަޅުގަނޑު ނެތެވެ. ތި މަންމަ އަށް ގޮވާލަން ވެސް އަޅުގަނޑު ލަދުގަނެއެވެ. އެހެނަސް ވަރަށް ހިތްވަރުކުރާނަމައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި...

ރިޕޯޓް: އޮފީސް ތަކުން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ޑާޓާ މައިނިންގެ އެހީގައި ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުން މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގަދައަށް ދައްކާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ފުރުވަނީ...

ޙައްޖަށް ގޮސް އުޅުމުގައި ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާ ފަރާތްތަކަށް ސިއްހީގޮތުން ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ހުންއައުން ފަދަ ބަލިތައް ޖެހި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްވެސް ދަތިތައް ދިމާވެއެވެ. އަދި...

” ވޯޓު ނުލަންޏާ ޤައުމުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ “

 ރައްޓެހިން ތަކަކާ އެކު އިން ކޮފީއެއްގައި ދެކެވުނު ވާހަކަ އެކެވެ. ކުރިޔަށް އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުކަމުން ދެން ދެކެވޭނީވެސް އެ ވާހަކަތާ އެވެ. މަޢުލޫއަކީ ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންނެއް ނޫނެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން ވާ...

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސިޔާސީ މީހުން ނުދައްކާ، ނުވަތަ ދައްކަން ނުކެރޭ ވާހަކަ!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އެވެ! އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިފަދަ ކަމެއް ކޮއްފިނަމަ ރައްޔިތުން އުތުރި އަރައިގަންނާނެއެވެ. "ސިޔާސީ ލީޑަރުން" ނާއި "ދީނީ އިލްމުވެރިން"...

މާފުށީ ޖަލުން މަންމައަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. މި ސިޓީ ލިއުމުގެ ހިތްވަރެއް އަޅުގަނޑު ނެތެވެ. ތި މަންމަ އަށް ގޮވާލަން ވެސް އަޅުގަނޑު ލަދުގަނެއެވެ. އެހެނަސް ވަރަށް ހިތްވަރުކުރާނަމައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި...

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރާއްޖެ ސަލާހުއްދީނުލް އައްޔޫބީގެ އިންތިޒާރުގައި!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މި ދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިއޮތީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިނަމަ އައި.ސީ.ޔޫ ގައެވެ! މަގުމަތީގައި ނަމަ ކާރުބާރު ބޮޑު ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައެވެ! ކަނޑުމަތީގައިނަމަ ބޮޑުސިންގާ ތޫފާނެއްގެ މެދުގައެވެ! އަދި، ޖައްވުގައި ނަމަ "ބްލެކް...

އެނގޭތަ: އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު މޯލްޑިވް ގޭހަށްވެސް އޯޑަރު ކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، މޯލްޑިވް ގޭސް ފުޅި އޯޑަރކޮށް، ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފައިސާ ދެއްކެވޭ ނިޒާމެއް، މިއަދު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް ގުޅިގެން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ މި ޚިދުމަތް...

މިހާރު އުރީދޫ އެޕުވެސް ވަރަށް ތަފާތު: ދިވެހި ބަހުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ހިދުމަތް ހޯދާލެވޭނެ

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުރީދޫ އިން ކުރާ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، ދިވެހި ބަހުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ސެލްފް-ކެއާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު އުރީދޫ އިން...

ޖުލައި މަހު މީރާއިން 2.1 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި

ޖުލައި 2018 ގައި މީރާއަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ. މީރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ...

ޖުލައި މަހު މީރާއިން 2.1 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި

ޖުލައި 2018 ގައި މީރާއަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ. މީރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ...

މިހާރު އުރީދޫ އެޕުވެސް ވަރަށް ތަފާތު: ދިވެހި ބަހުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ހިދުމަތް ހޯދާލެވޭނެ

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުރީދޫ އިން ކުރާ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، ދިވެހި ބަހުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ސެލްފް-ކެއާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު އުރީދޫ އިން...

އެނގޭތަ: އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު މޯލްޑިވް ގޭހަށްވެސް އޯޑަރު ކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، މޯލްޑިވް ގޭސް ފުޅި އޯޑަރކޮށް، ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފައިސާ ދެއްކެވޭ ނިޒާމެއް، މިއަދު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް ގުޅިގެން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ މި ޚިދުމަތް...