fbpx

މިއަދު ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވީ 107 ދިވެހިންނާއި 36 ބިދޭސީން

ކޯވިޑް-19 އަށް އިތުރު 143 މީހަކު ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކުރި މައުލުމާތުތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއދު ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނީ 107 ދިވެހިންނާއި 36 ބިދޭސީންނެވެ. ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 28 ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާއި އިންޑިއާގެ...


އެންމެ ފަސް

ލައިފްސްޓައިލް

ދުނިޔޭގެ ޚަބަރު

Palestine

ވިޔަފާރި

ޓެކްނޮލޮޖީ

މުނިފޫހިފިލުވުން

މިއަދު ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވީ 107 ދިވެހިންނާއި 36 ބިދޭސީން

ކޯވިޑް-19 އަށް އިތުރު 143 މީހަކު ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކުރި މައުލުމާތުތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއދު ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނީ 107 ދިވެހިންނާއި 36 ބިދޭސީންނެވެ. ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 28 ބަންގްލަދޭޝް...


އެންމެ ފަސް

[adrotate group="7"]

ދުނިޔޭގެ ޚަބަރު

ލައިފްސްޓައިލް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ޓެކްނޮލޮޖީ