މެންބަރު އިންތިގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

މާފަންނު އިތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި)ގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. އިންތިގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ...

މެންބަރު އިންތިގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

މާފަންނު އިތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި)ގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. އިންތިގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ...
Advertisement

ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދަމަހައްޓައިދޭނެ ތިން މޭވާ އެއް!

އާންމުކޮށް ކައި އުޅޭ ކޮންމެ މޭވާއަކީ އޭގެން ހަށިގަނޑަށް މުހިންމު ފައިދާތަކެއް ކުރާ މޭވާ އެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް ތިރީގައި މިވާ މޭވާތަކަކީ އެ މޭވާއެއް ކެއުމުން ހަށިގަނޑުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދަމަހައްޓައިދީ...

ދުވަހުގެ ކެއުން ކަދުރުން ފަށަންވީ މިހެންވެ!

ބައެއް ކާއެއްޗިއްސަކީ ހެނދުނު ހެލާ ގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކެއުން ރަނގަޅު އެއްޗިއްސެއް ނޫނެނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދޮންކެޔޮ ހިމެނޭ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ފަޅޯ، މާމުއި، އަދި...

ގެވެށި ފަރުވާ: މޫސުމީ ރޯގާތަކާއި ބަލިތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

"މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް، ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަޔާ ގުޅިގެން، އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި މިނޫންވެސް އެހެން ގައިންގައިން އަރާ ބަލިތައް އިތުރުވެގެން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް މިދުވަސްވަރު...
51,553FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
14,632FollowersFollow
51,553FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
0FollowersFollow
14,632FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

ދުވަހުގެ ކެއުން ކަދުރުން ފަށަންވީ މިހެންވެ!

ބައެއް ކާއެއްޗިއްސަކީ ހެނދުނު ހެލާ ގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކެއުން ރަނގަޅު އެއްޗިއްސެއް ނޫނެނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދޮންކެޔޮ ހިމެނޭ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ފަޅޯ، މާމުއި، އަދި...

ގެވެށި ފަރުވާ: މޫސުމީ ރޯގާތަކާއި ބަލިތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

"މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް، ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަޔާ ގުޅިގެން، އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި މިނޫންވެސް އެހެން ގައިންގައިން އަރާ ބަލިތައް އިތުރުވެގެން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް މިދުވަސްވަރު...

ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދަމަހައްޓައިދޭނެ ތިން މޭވާ އެއް!

އާންމުކޮށް ކައި އުޅޭ ކޮންމެ މޭވާއަކީ އޭގެން ހަށިގަނޑަށް މުހިންމު ފައިދާތަކެއް ކުރާ މޭވާ އެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް ތިރީގައި މިވާ މޭވާތަކަކީ އެ މޭވާއެއް ކެއުމުން ހަށިގަނޑުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދަމަހައްޓައިދީ...

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ !

އެހެނިހެން އުންމަތްތަކުގެ މީހުންގެ މައްޗައްވެސް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވުނު ފަދައިން މާތް ﷲ، މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބިރުވެތިވެ ތަޤުވާވެރިވުމަށްޓަކައެވެ. ދެންފަހެ ރަމަޟާންމަސް...

ތަޅުން ހުރަސް ކުރުންބާ ނޫނީ ފާރެއް ރޭނުންބާ؟

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލެއްގެ އަސްލު މަގުސަދަކީ އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުމެވެ. ފަހަރައްގެވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔެއްގެ ވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ މެމްބަރުންތަކެއް އަތުރާލުމަށްފަހު ވަށައިގެން ފާރެއް ރޭނުމެއް...

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް !

ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ޙާއްސަ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބާތްތައް ފާހަގަ ކުރުން މުސްލިމުންގެ މެދުގައި މިވަނީ މިއަދު އާދައަކަށް ވެފައެވެ. ފަހު ޒަމާނުގައި މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް، ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސ.އ.ވ) ވަނީ...

ތަޅުން ހުރަސް ކުރުންބާ ނޫނީ ފާރެއް ރޭނުންބާ؟

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލެއްގެ އަސްލު މަގުސަދަކީ އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުމެވެ. ފަހަރައްގެވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔެއްގެ ވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ މެމްބަރުންތަކެއް އަތުރާލުމަށްފަހު ވަށައިގެން ފާރެއް ރޭނުމެއް...

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް !

ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ޙާއްސަ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބާތްތައް ފާހަގަ ކުރުން މުސްލިމުންގެ މެދުގައި މިވަނީ މިއަދު އާދައަކަށް ވެފައެވެ. ފަހު ޒަމާނުގައި މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް، ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސ.އ.ވ) ވަނީ...

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ !

އެހެނިހެން އުންމަތްތަކުގެ މީހުންގެ މައްޗައްވެސް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވުނު ފަދައިން މާތް ﷲ، މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބިރުވެތިވެ ތަޤުވާވެރިވުމަށްޓަކައެވެ. ދެންފަހެ ރަމަޟާންމަސް...