ކޮވިޑް19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު 87 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ޕޮސިޓިވް ވި 87 މީހުންގެ ތެރެއިނ 32 މީހުން ޕޮސިޓިވް ވެފައިވަނީ ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި ރިސޯޓުންނެވެ.  މިރަށުން ޕޮސިޓިވްވެފައިވާ އެންމެންނަކީ ސްޓާފުން ކަމުގައިވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ …

ފަހުގެ