ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމޭގައި 2 އަހަރު ވަންދެން އޮތް ޕިނެއް އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ނަގައިފިއެވެ. މިއީ12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ބުނެފައިވެއެވެ. https://twitter.com/drmodismail/status/1366494577520111618 ނަގާފައިވާ ޕިނުގައި ދަބަރުވެސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި،ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް، އެކަމުގައި ބައިވެރި ވި ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 3
ފަހުގެ