ނަޝީދު އެކަނި ވާދަކުރައްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ދަންވަރު 12 ޖަހަންދެން!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި ވޯޓުލާ ގަޑި އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެޕާޓީން...

ނަޝީދު އެކަނި ވާދަކުރައްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ދަންވަރު 12 ޖަހަންދެން!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި ވޯޓުލާ ގަޑި އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެޕާޓީން...
Advertisement

ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރޯދަ ވީއްލަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކަދުރު!

ކަދުރަކުން ރޯދަ ވީއްލުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެކަމުން އެނގި ސާބިތުވާ ކަމަކީ ކަދުރަކީ ކިހާ މުހިންމު އަދި ކިހާ މާތް ކާއެއްޗެއް ކަމެވެ. ގިނަ އިރު ނުކައި ހުރެ ހެޔޮ އަޅުކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު...

އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން ގާތް އެކުވެރިއަކަށް ހަދަންވީ ފޭސްބުކް!

މައިންބަފައިން މުސްކުޅިވާ ދުވަހު ގޭގައި އެކަނި އިންނަން ޖެހުމާއި ދަރިން މަސައްކަތުގައި ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމުން އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވާލުމަށް ކުދިންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެވެ....

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކްލް މިއަދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި އެވެ. މި ހަފްލާ އޮތީ ލަންޑަނުގެ ވިންޑްސާ ގަނޑުވަރުގެ ސެއިންޓް ޖޯޖް ޗަޕެލްގައި އެވެ. މި ހަފްލާގައި 600...
52,223FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
14,827FollowersFollow
52,223FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
0FollowersFollow
14,827FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން ގާތް އެކުވެރިއަކަށް ހަދަންވީ ފޭސްބުކް!

މައިންބަފައިން މުސްކުޅިވާ ދުވަހު ގޭގައި އެކަނި އިންނަން ޖެހުމާއި ދަރިން މަސައްކަތުގައި ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމުން އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވާލުމަށް ކުދިންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެވެ....

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކްލް މިއަދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި އެވެ. މި ހަފްލާ އޮތީ ލަންޑަނުގެ ވިންޑްސާ ގަނޑުވަރުގެ ސެއިންޓް ޖޯޖް ޗަޕެލްގައި އެވެ. މި ހަފްލާގައި 600...

ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރޯދަ ވީއްލަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކަދުރު!

ކަދުރަކުން ރޯދަ ވީއްލުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެކަމުން އެނގި ސާބިތުވާ ކަމަކީ ކަދުރަކީ ކިހާ މުހިންމު އަދި ކިހާ މާތް ކާއެއްޗެއް ކަމެވެ. ގިނަ އިރު ނުކައި ހުރެ ހެޔޮ އަޅުކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު...

ވަތަނުގެ ވިދާތަރިންނަށް ދަރިން ވާނީ އެ ދަރިން ތަރިންނަށް ހެދިއްޔާ އެވެ

"ހިތްތަކުގެ މާމެލާމެލި، ލޮބުވެތިވި ކުޑަކުދިންނޭ. ނިތްތަކުގެ ތާޖު ތިޔައީ، ވަތަނުގެ ވިދާ ތަރިންނޭ. އުންމަތުގެ ކުރިމަގޭތީ، ލޯތަކުގެ މޭވައޭތީ، އެންމެންގެ މިއުޒިކޭތީ އަބަދަށް އުފާލިބޭނޭ." ޅެންބައިތުތަކުގައި ޅެންވެރިޔާ އަމުނާލާފައި އެވަނީ މާނަފުން އެހާމެ...

ފުރަތަމަ ލެއްވީ ކިޑްނީއަށް ހޮޅިއެއް ، މިހާރު ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރަން އެހީއަށް އެދިއެދި!

ހއ. ހޯރަފުށީ އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގެ އައިޝަތު މީޝާ މުހައްމަދު ނިޝާހް އަކީ ޅަ އުމުރުގައި ހިތްދަތި ވޭންތަކެއް ތަހަންމަލް ކުރަމުންދާ ކުއްޖެ ކެވެ. ވިހޭތާ  ދެތިން މަސްތެރޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު...

އޮތް ގޮތަކީ މި ރަމަޟާން މަހު ތިން ބުރަށް ތިން ކޭސް ބިސް ގަތުން !

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ފެށެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ކެއުން ބުއިމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަނޑުކޮށް ގަނެ ގެއަށް ވެއްދުން ވެފައި އޮންނަނީ ދިވެހިންގެ...

ފުރަތަމަ ލެއްވީ ކިޑްނީއަށް ހޮޅިއެއް ، މިހާރު ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރަން އެހީއަށް އެދިއެދި!

ހއ. ހޯރަފުށީ އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގެ އައިޝަތު މީޝާ މުހައްމަދު ނިޝާހް އަކީ ޅަ އުމުރުގައި ހިތްދަތި ވޭންތަކެއް ތަހަންމަލް ކުރަމުންދާ ކުއްޖެ ކެވެ. ވިހޭތާ  ދެތިން މަސްތެރޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު...

އޮތް ގޮތަކީ މި ރަމަޟާން މަހު ތިން ބުރަށް ތިން ކޭސް ބިސް ގަތުން !

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ފެށެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ކެއުން ބުއިމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަނޑުކޮށް ގަނެ ގެއަށް ވެއްދުން ވެފައި އޮންނަނީ ދިވެހިންގެ...

ވަތަނުގެ ވިދާތަރިންނަށް ދަރިން ވާނީ އެ ދަރިން ތަރިންނަށް ހެދިއްޔާ އެވެ

"ހިތްތަކުގެ މާމެލާމެލި، ލޮބުވެތިވި ކުޑަކުދިންނޭ. ނިތްތަކުގެ ތާޖު ތިޔައީ، ވަތަނުގެ ވިދާ ތަރިންނޭ. އުންމަތުގެ ކުރިމަގޭތީ، ލޯތަކުގެ މޭވައޭތީ، އެންމެންގެ މިއުޒިކޭތީ އަބަދަށް އުފާލިބޭނޭ." ޅެންބައިތުތަކުގައި ޅެންވެރިޔާ އަމުނާލާފައި އެވަނީ މާނަފުން އެހާމެ...

ކޮކާ ކޯލާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި އިޝްތިހާރެއް ހަދައިފި

ކޮކާކޯލާ ކުންފުނިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ދިވެހި އިޝްތިހާރެއް ހަދައިފި އެވެއެވެ. ޗޮޕާޓް މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްގެން އުފެއްދި އެ އިޝްތިހާރުގައި އެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ފަންނާނުން ކަމަށްވާ ޝީލާ ނަޖީބާއި...

ތިލަފުށީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދެނީ

ތިލަފުށީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތަށް ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 11 ބިމެއް ކުއްޔަށް...

އަލުވީގެ އަގު ހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯ އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޯދަ މަސް ފެށުމާއި އެކު އަލުވީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް ގޮސްފައިވާތީ އަލުވި އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ އޮފިޝަލަކު މީޑިއާގައި ވިދާޅުވީ އަލުވީގެ އާ ޝިޕްމެންޓެއް ރޭ...

އަލުވީގެ އަގު ހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯ އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޯދަ މަސް ފެށުމާއި އެކު އަލުވީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް ގޮސްފައިވާތީ އަލުވި އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ އޮފިޝަލަކު މީޑިއާގައި ވިދާޅުވީ އަލުވީގެ އާ ޝިޕްމެންޓެއް ރޭ...

ތިލަފުށީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދެނީ

ތިލަފުށީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތަށް ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 11 ބިމެއް ކުއްޔަށް...

ކޮކާ ކޯލާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި އިޝްތިހާރެއް ހަދައިފި

ކޮކާކޯލާ ކުންފުނިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ދިވެހި އިޝްތިހާރެއް ހަދައިފި އެވެއެވެ. ޗޮޕާޓް މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްގެން އުފެއްދި އެ އިޝްތިހާރުގައި އެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ފަންނާނުން ކަމަށްވާ ޝީލާ ނަޖީބާއި...