އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައިފި

ދާދިފަހުން އެމްޑީޕީން ވަކިވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ ވަހީދު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވައިފި...

އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައިފި

ދާދިފަހުން އެމްޑީޕީން ވަކިވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ ވަހީދު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވައިފި...
Advertisement

ކުކުޅު ކައްކާއިރު ރަނގަޅީ ނުދޮވެ ކެއްކުން !

ކިޔުންތެރިން ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. ކުކުޅު ނުދޮވެ ކެއްކުމަކީ ކިހާ ނުތާހިރު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހެނެއް ނޫނެވެ. ނުތާހިރީ ކުކުޅު ދޮވެގެން ކެއްކުމެވެ. ކީއްވެކަން އެނގިލައްވާތޯ އެވެ.!؟ ކުކުޅަކީ އޭގެ ބޭރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ...

އުމުރުން 30 ން މަތިވީމަ ބަރުދަން ލުއި ކުރަން އުނދަގުލީތަ؟

އުމުރުން 30 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމަށް ނުވެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށެވެ. ދަރިން ބެލުމާއި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމާއި ގޭގެ ކަންކަން ކުރަމުން...

ރޯދަ މަސް ވީމަ ކަރާ ކެވޭތަ؟ ކަރާ ގިނައިން ކެއުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ކަރާ އަކީ ރޯދަ މަހު ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ކެއުމަށް ނުވަތަ ފަނި ބުއިމަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވޭ އެއް މޭވާ އެވެ. އެކަމަކު މާ ގިނައިން ކަރާ ބޭނުން ކުރުމުން ދިމާވެދާނެ...
52,452FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
14,827FollowersFollow
52,452FansLike
472FollowersFollow
1,700FollowersFollow
0FollowersFollow
14,827FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

އުމުރުން 30 ން މަތިވީމަ ބަރުދަން ލުއި ކުރަން އުނދަގުލީތަ؟

އުމުރުން 30 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމަށް ނުވެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށެވެ. ދަރިން ބެލުމާއި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމާއި ގޭގެ ކަންކަން ކުރަމުން...

ރޯދަ މަސް ވީމަ ކަރާ ކެވޭތަ؟ ކަރާ ގިނައިން ކެއުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ކަރާ އަކީ ރޯދަ މަހު ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ކެއުމަށް ނުވަތަ ފަނި ބުއިމަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވޭ އެއް މޭވާ އެވެ. އެކަމަކު މާ ގިނައިން ކަރާ ބޭނުން ކުރުމުން ދިމާވެދާނެ...

ކުކުޅު ކައްކާއިރު ރަނގަޅީ ނުދޮވެ ކެއްކުން !

ކިޔުންތެރިން ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. ކުކުޅު ނުދޮވެ ކެއްކުމަކީ ކިހާ ނުތާހިރު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހެނެއް ނޫނެވެ. ނުތާހިރީ ކުކުޅު ދޮވެގެން ކެއްކުމެވެ. ކީއްވެކަން އެނގިލައްވާތޯ އެވެ.!؟ ކުކުޅަކީ އޭގެ ބޭރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ...

ޕަބްޖީގެ ފޯރި ވަރަށް ގަދަ!

ޒަމާނަށް އަންނަ ތަރައްގީއާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ދުނިޔެ މިދަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އާ އެއްޗެހިތަކެއް އުފައްދާ އާ އީޖާދުތަކެއް އުފައްދަމުންނެވެ. ގޭމާއި މެޝިން ތަކެވެ. މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި އެކި އެކި ދުއްވާ އެއްޗިއްސެވެ. ހަމަ...

ޔޫޝައު އާއި ތިބޭފުޅުންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އެންމެ 40 ރުފިޔާ!

ކ. ގުޅިއަށް އުފަން ޔޫޝައު އިބްރާހިމް އަކީ ދަތި ހާލުގައި އުޅެމުން ކިޔެވި ޒުވާނެކެވެ. މިހާރު ކ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޔޫޝައުގެ ޅަ އުމުރުގައި ބައްޕަ ފައި ބިންދައިގެން ގޮސް ބަލި...

އަލީ ވަހީދުގެ ފާޑު ކިއުމާއި ބަހުގެ ހަމަލާތައް އެމްޑީޕީއަށް!

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ފޯރި އާއި އެކު އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެން ބޭފުޅުންނަކީ ނުވަތަ މަޖިލީސް މެންބަރުންނަކީ އޭރުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ވަހީދާއި، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު...

ޔޫޝައު އާއި ތިބޭފުޅުންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އެންމެ 40 ރުފިޔާ!

ކ. ގުޅިއަށް އުފަން ޔޫޝައު އިބްރާހިމް އަކީ ދަތި ހާލުގައި އުޅެމުން ކިޔެވި ޒުވާނެކެވެ. މިހާރު ކ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޔޫޝައުގެ ޅަ އުމުރުގައި ބައްޕަ ފައި ބިންދައިގެން ގޮސް ބަލި...

އަލީ ވަހީދުގެ ފާޑު ކިއުމާއި ބަހުގެ ހަމަލާތައް އެމްޑީޕީއަށް!

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ފޯރި އާއި އެކު އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެން ބޭފުޅުންނަކީ ނުވަތަ މަޖިލީސް މެންބަރުންނަކީ އޭރުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ވަހީދާއި، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު...

ޕަބްޖީގެ ފޯރި ވަރަށް ގަދަ!

ޒަމާނަށް އަންނަ ތަރައްގީއާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ދުނިޔެ މިދަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އާ އެއްޗެހިތަކެއް އުފައްދާ އާ އީޖާދުތަކެއް އުފައްދަމުންނެވެ. ގޭމާއި މެޝިން ތަކެވެ. މޯބައިލް ފޯނުތަކާއި އެކި އެކި ދުއްވާ އެއްޗިއްސެވެ. ހަމަ...

މެސީ އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫއިން ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ގްލޯބަލް ބްރޭންޑު އެމްބެސެޑަރު ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން "އެންޖޯއި ދި އިންޓަނެޓް" ގެނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި...

ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ވޯލްޑްކަޕް ގެނެސްދިނުމުގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕޮއިޒް

މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ރަޝިޔާ ވޯލްޑްކަޕް 2018 ދިވެހީންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ކަވަރޭޖްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕޮއިޒް ވެއްޖެ އެވެ. ޕޮއިޒް އާއި ޕީއެސްއެމްއާއެކު މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި...

ޓީމް މަލަހިނިން އުރީދޫ މަސް ރޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ މޮޑު މަސް ބޭނުމުގެ މުބާރާތް "އުރީދޫ މަސް ރޭސް" ގެ މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ މަގާމު މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސްގެ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. އެ ޓީމް މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދީ...

ޓީމް މަލަހިނިން އުރީދޫ މަސް ރޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ މޮޑު މަސް ބޭނުމުގެ މުބާރާތް "އުރީދޫ މަސް ރޭސް" ގެ މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ މަގާމު މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސްގެ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. އެ ޓީމް މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދީ...

ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ވޯލްޑްކަޕް ގެނެސްދިނުމުގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕޮއިޒް

މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ރަޝިޔާ ވޯލްޑްކަޕް 2018 ދިވެހީންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ކަވަރޭޖްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕޮއިޒް ވެއްޖެ އެވެ. ޕޮއިޒް އާއި ޕީއެސްއެމްއާއެކު މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި...

މެސީ އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫއިން ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ގްލޯބަލް ބްރޭންޑު އެމްބެސެޑަރު ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން "އެންޖޯއި ދި އިންޓަނެޓް" ގެނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި...