ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭ މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ރޭ އާންމު ކުރި އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑް ޖެހިގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ 1،340 މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ 96 މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ

ފަހުގެ