މެސީ އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫއިން ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ގްލޯބަލް ބްރޭންޑު އެމްބެސެޑަރު ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން "އެންޖޯއި ދި އިންޓަނެޓް" ގެނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި...

ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ވޯލްޑްކަޕް ގެނެސްދިނުމުގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕޮއިޒް

މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ރަޝިޔާ ވޯލްޑްކަޕް 2018 ދިވެހީންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ކަވަރޭޖްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕޮއިޒް ވެއްޖެ އެވެ. ޕޮއިޒް އާއި ޕީއެސްއެމްއާއެކު މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި...

ޓީމް މަލަހިނިން އުރީދޫ މަސް ރޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ މޮޑު މަސް ބޭނުމުގެ މުބާރާތް "އުރީދޫ މަސް ރޭސް" ގެ މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ މަގާމު މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސްގެ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. އެ ޓީމް މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދީ...

ޓީމް މަލަހިނިން އުރީދޫ މަސް ރޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ މޮޑު މަސް ބޭނުމުގެ މުބާރާތް "އުރީދޫ މަސް ރޭސް" ގެ މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ މަގާމު މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސްގެ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. އެ ޓީމް މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދީ...

މެސީ އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫއިން ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ގްލޯބަލް ބްރޭންޑު އެމްބެސެޑަރު ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން "އެންޖޯއި ދި އިންޓަނެޓް" ގެނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި...

ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ވޯލްޑްކަޕް ގެނެސްދިނުމުގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕޮއިޒް

މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ރަޝިޔާ ވޯލްޑްކަޕް 2018 ދިވެހީންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ކަވަރޭޖްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕޮއިޒް ވެއްޖެ އެވެ. ޕޮއިޒް އާއި ޕީއެސްއެމްއާއެކު މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި...