fbpx

Tag: ވާވޭ

އެޕަލް ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު ފޯނު އިންޑަސްޓްރީގެ ދެވަނަ ވާވޭ ހޯދައިފި

އެޕަލް ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު ފޯނު އިންޑަސްޓްރީގެ ދެވަނަ ވާވޭ ހޯދައިފި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ވާވޭ އިން، އެޕަލް ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު ސްމާޓް ފޯނު އިންޑަސްޓްރީގެ ދެވަނަ ހޯދައިފި އެވެ. އެއްވަނައިގާ އުޅެނީ ސެމްސަންގް އެވެ. މި ބަދަލު އައިސްފައިމިވަނީ ...