fbpx

Tag: ކޯވިޑް-19

ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވި މީހުންގެ އެހީތެރިން ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މައްސަލައެއް

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ހަތަރުވަނަ ބެޗް މިއަދު އިންޑިއާއަށް ފުރައިފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައާއިއެކު، އާސަންދައިގެ ޚަރަދުގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:30 ގަ، ބަލިމީހުންނާ އެހީތެރިންނާއެކު މުޅި ޖުމުލަ 50 މީހުން އިންޑިއާއަށް ...

ފޮޓޯ: އާރުއާރުޓީމްތައް ރައްޔިތުންނަށް އީދު މުބާރިކް ކިޔަމުން ވަރުބަލި ކަމެއްނެތި މަސައްކަތުގައި!

ބިދޭސީ ނަރުހުންތަކަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭތީ އެމްއެޗްޕީޔޫ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ބިދޭސީ 28 ނަރުހަކަށް މިދިޔަ ދެ މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭތީ މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. "މިހާރު" އަށް މައުލޫމާތު ...

މަހިބަދޫގަ ލޯންޗުތަކުގަ ރޯކޮށްލީ ގަސްދުގަ، ގަމުގަ ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގަ ރޯކޮށްލީ ބަދަލު ހިފަން!

މިހާތަނަށް 93 ފުލުހަކަށް ކޯވިޑު ޖެހިފައިވާއިރު 56 ފުލުހަކު މިހާރުވެސް އަންނަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުން: ސީޕީ

މިހާތަނަށް 93 ފުލުހަކަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު މިހާރު 56 ފުލުހަކު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ ހަމީދު މިކަން ...

ކޮވިޑް-19: ފެހެންދޫ، ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު އަދި ސަފާރީއެއް މޮނިޓަރިންއަށް

ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ބިންތަކުގެ ކުލި ނުދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްފި

ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލިން ނަގާ ޖޫރިމަނާ، ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި މި އޮތް ހާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށް، ކުޑަކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ...

ރަށްރަށަށް އަރާއިރު ހެލްތް ސްކްރީން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއިމެދު މިހާރުވެސް ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން: ޑރ. ނަޒްލާ

ފުރަބަންދަށް ދީފައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި މެދު އަދި އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއިމެދު މިހާރުވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމުގައި ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 43 1 2 43