fbpx

Tag: ކޮރޯނާ ވައިރަސް

ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވި މީހުންގެ އެހީތެރިން ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މައްސަލައެއް

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ހަތަރުވަނަ ބެޗް މިއަދު އިންޑިއާއަށް ފުރައިފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައާއިއެކު، އާސަންދައިގެ ޚަރަދުގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:30 ގަ، ބަލިމީހުންނާ އެހީތެރިންނާއެކު މުޅި ޖުމުލަ 50 މީހުން އިންޑިއާއަށް ...

މަހިބަދޫގަ ލޯންޗުތަކުގަ ރޯކޮށްލީ ގަސްދުގަ، ގަމުގަ ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގަ ރޯކޮށްލީ ބަދަލު ހިފަން!

މިހާތަނަށް 93 ފުލުހަކަށް ކޯވިޑު ޖެހިފައިވާއިރު 56 ފުލުހަކު މިހާރުވެސް އަންނަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުން: ސީޕީ

މިހާތަނަށް 93 ފުލުހަކަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު މިހާރު 56 ފުލުހަކު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ ހަމީދު މިކަން ...

ރަށްރަށަށް އަރާއިރު ހެލްތް ސްކްރީން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއިމެދު މިހާރުވެސް ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން: ޑރ. ނަޒްލާ

ފުރަބަންދަށް ދީފައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި މެދު އަދި އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއިމެދު މިހާރުވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމުގައި ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ...

ކޯވިޑަށް އިތުރު 15 ދިވެހިންނާއި 22 ބިދޭސީން ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވި އިތުރު 22 ތަނެއް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ފުރަބަންދަށް ދީފައިވާ ލުއިތަކާއެކު ހިދުމަތްދިނުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެ އިތުރު 22 ތަނެއް މިއަދުވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ...

މާލެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ބައެއް ބޯޓުތަކުގެ ފަޅުވެރިން ކޯވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

މާލެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ބައެއް ބޯޓުތަކުގެ ފަޅުވެރިން ކޯވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

މާލޭ ނޯތު ހާބަރުން ބައެއް މުދާ ބޯޓުތައް ރަށްރަށަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެ ބޯޓުތަކުގެ ކްރޫއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އެބަ ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 33 1 2 33