fbpx

ލުއި ސަފްހާ

މިލްކިއްޔާތުގައި 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކުކުޅެއް

މި ދުނިޔޭގައި 36 މިލިއަން މިލިއަނަރުން އުޅެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިލްކިއްޔާތުގައި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހުރީ އެންމެ ކުކުޅެއްގެ އަތުގައެވެ. އެއީ ގިގޫގެ ނަމުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސްމާޓު ފޯނު ދޫކޮށް ކުރީގެ ފޯނެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއް ހާސް ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު– ވާނެތަ ؟

އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ޕަބްޖީ ނުކުޅެ ހުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތައް ހުރިހާ ސްނެޕް ސްޓްރީކްތަކެއް ދޫކޮށް އިންސްޓަގްރާމް އަދި ފޭސްބުކާއި ދުރަށް ދެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ އެންމެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލޯބީގެ ސިޓީތަކެއް 575،000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ

ފްރާންސްގެ ތާރީހީ ލީޑަރު ނަޕޯލިޔޯން ބޮންޕާރޓްގެ ލޯބީގެ ތިން ސިޓީއެއް 575،000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެއެވެ. ނަޕޯލިޔޯންގެ މި ސިޓީތަކަކީ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ޖޯސެފީން އަށް ލިޔެފައިވާ ސިޓީތަކެކެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސުކޫލެއްގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ޓީޗަރުން އެއްފަހަރާ ބަނޑު ބޮޑުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ކަންސާސް، ގޮޑާޑްގެ އެލެމެންޓްރީ ސުކޫލެއްގެ ހަތް ޓީޗަރުން އެއްފަހަރާ ބަނޑު ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މިއީ އެސުކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުން ދާ ޓީޗަރުންގެ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. ބަނޑުބޮޑުވި ޓީޗަރުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖަޕާނުގައި ނޫޑްލްސް ކަޑައަކުން ފެނުކެއްކި 130 ބިސް ވަގަށް ނަގައިފި

ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި ހުރި ނޫޑްސް ކަޑައަކުން، ފެނުކެއްކި 130 ބިސް ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ ބައިނަލް އަގްވާމީ މީޑީއާގެ ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. މި މައްސަލަ ބައިނަލްއަގްވާމީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިފަހަރު ޗައިވާލާއެއް ނޫން، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތު ވާލާ

މެލޭޝިޔާގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ލޯ ރީތިކަމުން އޭނާގެ ފޮޓޯ ވައިރަލްވެއްޖެއެވެ. މީހަކު އެ ބިދޭސީ މީހާގެ ފޮޓޯ ޓްވިޓާއަށް ލުމާއެކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހެލްމެޓަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ޖަރުމަނުގައި ހެދި އިސްތިހާރަކާއެކު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ހޫނުފެނަށް

ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ބައިސްކަލު ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓު އެޅުމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ހެދި އިސްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ގޯސްވެއްޖެއެވެ. އެ އިސްތިހާރުގައި އެ ގައުމުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި 104 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި !

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި 104 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރިސްޓަލްގެ ސްޓޯކަލޭ ކެއާ ހޯމްގައި އުޅެމުން އަންނަ އެނީ ބްރޮކެންބްރޯވް ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނެކެވެ. އެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕްރިންސަސްއަކަށް ވެގެން، 52000 ޑޮލަރުގެ މުސާރައަކަށް ދެ ކުއްޖަކު ބަލައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެމަފިރިއަކު، ވަރަށް ހާއްސަ ޝަރުތަކާއިއެކު އެމީހުންގެ 5 އަހަރުގެ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ބަލައިދޭނެ މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ޗައިލްޑްކެއާރ.ކޯ.ޔޫކޭ ގައި ޖަހާފައިވާ މި އިއުލާނުގައި ވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަމަ އެންމެ ކޮތަރެއް 1.5 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް

މި ކޮތަރަކީ ބެލްޖިއަންގެ ކޮތަރު ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަންއެވެ. މި ކޮތަރަށް ކޮތަރުތަކުގެ "ލުވިސް ހެމިލްޓަން"ގެ ނަމުންވެސް ނަން ދީފައިވެއެވެެ.މި ކޮތަރު މިއަގުގައި ވިކިފައިވަނީ، އޮންލައިން ނީލަން ބާޒާރެއްކަމުގައިވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 35 1 2 35