fbpx

ފަހުގެ

ކޯވިޑް-19: މިއަދުވެސް 67 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދުވެސް 67 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 67 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަލީ ވަހީދު މަގާމުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި ގުޅޭ އޯޑިއޯއެއްގެ ސައްހަކަން ބަލަނީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ގުޅޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އޯޑިއޯއެއްގެ ސައްހަކަށް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އޯޑިއޯގައި ވާހަކަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސާއި މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް(އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް އާއި މެމްބަރު އައިޝަތު އަފްރީން މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝިމާ ދަތުރު ކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ޑިންގީ ލ. އަތޮޅު ކަނޑުން ފެނިއްޖެ

ލ. އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު އަޑިން ޑިންގީއެއް ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑީއާއިން ބުނީ ޑިންގީއެއް ކަނޑުއަޑިން ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ މިއަދު ބަޔަކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބޮސްނިޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކޮށް ޝަހީދުކޮށްލިތާ 25 އަހަރު ފުރުން

މިއަދަކީ، އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން، އެއީ އަމާން ޝަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ބޮސްނިޔާގެ ސްރެބަނިސާ އަށް، ބޮސްނިޔާގެ ސްރެބުންގެ ފައުޖުތަކެއް ހަމަލާދީ، ސްރެބަނިސާގައި ތިބި 8،000...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕޮސިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ އަދަދާއި އެކު ހާސްކަން އިތުރުވަނީ ކީއްވެ!

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އާ ވައިރަސް، ކޯވިޑް-19 އަކީ މިހާތަނަށް ފަރުވާ އެއް ހޯދިފައި ނުވާ ބައްޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކެއް އޮތީ ވެކްސިނެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އެވެ. އެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަޔަކު ޕޮސިޓިވްވެ ދުވާފަރު މޮނިޓަރިންގައި

ރ. ދުވާފަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ނިންމާފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ރަށްރަށަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީންގައި ހުއްޓަ މީހަކު ޕޮސިޓިވް ވިޔަސް ރަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިސްކިތްތަކުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގަވައިދުތައް ބަންގިއަށް ފަހު ހަނދާން ކޮށްދޭން ފަށައިފި

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގަވައިދުތައް މިސްކިތައް ދާ މީހުންނަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކިޔައިދޭން ފަށައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސްޓެލްކޯގައި ޑިސް އިންފެކްޝަން ގޭޓެއް ބަހައްޓައިފި

ސްޓެލްކޯ އޮފީހުގައި ޑިސް އިންފެކްޓް ގޭޓެއް ބަހައްޓާ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ އޮފީހުގައި ޑިސް އިންފެކްޝަން ގޭޓެއް ބަހައްޓާ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަކީ ކޯވިޑް-19...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 1551 1 2 1,551