ޒިދާން މުހައްމަދު

9 POSTS 0 ކޮމެންޓް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް: ރޭގެ ޝޯގައި ހަތަރު ގޯލްޑަން މައިކް

މީހާރު ކުރިއަށް ދާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޯލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ރޭގެ ޝޯގައި ހަތަރު ބައިވެރިއަކަށް ގޯލްޑަން މައިކް ދީފިއެވެ. މި ތިން ބައިވެރިންނަކީ ޝަހުދާން، ރައިހާން، ޝަމީލް އަދި ޝައިނާއެވެ. މީގެ ތެރޭން ޝައިނާ، ގޯލްޑަން މައިކް ހާސިލްކުރި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އޮޑިޝަންގަ އޭނާ ވަނީ ފުރަތަމަ ގޯލްޑަން މައިކް ހާސިލް ކޮއްފައެވެ. ކުރީގެ ދެ ސީޒަނާއި ތަފާތުތަކެއް ފާހަގަ...

ސްރީ ދޭވީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑް ސުޕަރ ސްޓަރ ސްރީ ދޭވީ ކަޕޫރު ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 54 އަހަރެވެ. ސްރީ ދޭވީ މަރުވެފައިވަނީ ދުބާއީގައި އެވެ. އޭނާ ދުބާއީއަށް ދިޔައީ އާއިލާ މެމްބަރެއްގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ އަކަށެވެ. ސްރީ ދޭވީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުމެފައިވަނީ އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގައި އެވެ. ތަމިލް، ތެލުގޫ، މަލަޔާލަމް، ކަންނާޑާ އަދި ހިންދީ...

ޒައިނަބުގެ ގާތިލަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށްފަހު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައިފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ޤާތިލް އިމްރާންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނު ފުލުހުން ހިންގި ތަހުޤީޤަށް އެ ގައުމަށް ނިސްބަތް ވާ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މި ގާތިލު ވަނީ ޒައިނަބުގެ މަރުގެ ހާދިޘާ ހިނގާ ދިޔަގޮތް ކިޔައިދީ، ޒައިނަބުގެ ޤާތިލަކީ އޭނާ ކަމަށް އިޢުތިރާފުވެފައެވެ. އަދި...

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް !

ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ޙާއްސަ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބާތްތައް ފާހަގަ ކުރުން މުސްލިމުންގެ މެދުގައި މިވަނީ މިއަދު އާދައަކަށް ވެފައެވެ. ފަހު ޒަމާނުގައި މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް، ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސ.އ.ވ) ވަނީ ހަދީޝް ކުރައްވާފައެވެ. އާއަހަރާއި، އުފަންދުވަހާއި، ވެލަންޓައިންސް ޑޭ ނުވަތަ ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހުގެ އިތުރުން "ކްރިސްމަސް ޑޭ" ފާހަގަ ކުރާތަން އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢުތަކުން މިއަދު މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު...

މައި ކޮލެޖްގެ – ފަން ރަން 2018 -އިއްޔެ ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގޮސްފި!

މައި ކޮލެޖުން "ފަން ރަން"ގެ ނަމުގަ އިއްޔެ ހަވީރު ދުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި މި ދުވުން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ މައި ކޮލެޖްގެ ދަރިވަރުން އަދި ޢާއްމު ފަރާތްތަކާއި އެކުގައެވެ. މި ދުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައި ކޮލެޖް ހުޅުމާލޭ ކެންޕަސް ކުރިމަތިން ފެށިގެން 5 ކިލޯ މީޓަރގެ ރޫޓަކަށެވެ. މައި ކޮލެޖަކީ ސިއްޚަތަށް ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮކަން ލިބިދޭ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދޭ...

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 3 ޕްރިމިއާރ ކުރުން ފަސްކޮށްފި !

މިރޭ 23:30 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލު ކުރެވުނު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 3ގެ ޕްރިމިއާރ ޝޯ ފަސްކޮށްފިއެވެ. ސޯ ފަސް ކުރި ސަބަބު ހާމަ ކޮށްފައި ނުވިނަަމަވެސް ބެލެވޭގޮތުގައި ފަސްކޮށްފައިމިވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމު ހަލަބޮލިވެފައި ވުމުންނެވެ. އަދި ޕްރިމިއަރ ކުރާނެ ދުވަހެއްވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ޕީއެސްއެމްއިން ބުނެފައިވަނީ މިފަހަރުގެ ޝޯ ވަރަށް ފޯރިގަދަ ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވޭތުވެ ދިޔަ...

މިވާގޮތުން މެސެންޖާރ ކިޑްސް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްދާނެ؟

އުމުރުން 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން ތައްޔާރު ކުރެވުނު އެޕްލިކޭޝަން "މެސެންޖާރ ކިޑްސް" ހުއްޓާލުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އެޖަމިއްޔާއިން ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯ މާރކް ޒުކަބާކަށް ފޮނުވި އޯޕެން ލެޓާރއެެއްގައި މިކަމަށް ގޮވާލާ ބުނެފައި ވަނީ ޅައުމުރުގަ ކުދިންނަށް އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ދިނުމާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯމްތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ...

މައި ކޮލެޖުން ހުޅުމާލޭގައި “ފަން ރަން”އެއް ބާއްވަނީ

މައި ކޮލެޖުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި "ފަން ރަން" މި ނަމުގައި ދުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކޮލެޖުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި ދުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ފެށުނު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތިނެއްވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި މި ދުވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 އިން އިރު އޮއްސި 06:30 އަށެވެ. މި އިވެންޓްގައި...

ރަސިލީ އަގު އުފުލުން: ހީވަނީ ގާތް ތިމާގެ މީހަކު ނިޔާވެގެން އުޅޭހެން !

ޜާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވި އަދި އެންމެ މަޤްބޫލު ސުޕާރި "ޜަސްލީ"ގެ ޕެކެޓެއް 1 ރުފިޔާގެ އަގަކަށް އުފުލިގެން ދިޔުން ވީ ސުޕާރި ކެއުމަށް ވަރުހުންނަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަރަށް ދެރަ ޚަބަރަކަށެވެ. ސުޕާރީގެ އަސްލު ރަހައަކީ ހަމަ ރަސްލީގެ ރަހަކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން ދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އެ ބުރޭންޑަކަށް އެންމެންގެ ހިތްތަކުން...