fbpx
ސޮފޫރާ އަލީ

ސޮފޫރާ އަލީ

ކޯވިޑް ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފިލި މީހުން މިހާރު ތިބޭނީ ރަނގަޅުވެފައި، ހޯދުން ހުއްޓާލައިފި

ކޯވިޑް ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފިލި މީހުން މިހާރު ތިބޭނީ ރަނގަޅުވެފައި، ހޯދުން ހުއްޓާލައިފި

ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނިކޮށެ ފިލި މީހުން ރަނގަޅުވި ކަމަށް ބަލައި ހޯދުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ބަލި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފިލާފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ބައެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް...

އަނެއްކާވެސް ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް!

އައްޑޫ ނުކުޅެދޭ މީހާގެ ރޭޕް މައްސަލައިގަ އިތުރު ބަޔަކު ނުހިމެނޭ: ފުލުހުން

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންގެ އިތުރުން، އިތުރު ބަޔަކު އެ މައްސަލައިގަ ނުހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން...

ފޮޓޯ: މާސްކާއި އެކު މާލޭ ސިޓީ “ނިއު ނޯމަލް” ގައި

މިއަދުން ފެށިގެން މާލޭގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު، އިސްތިސްނާވަނީ ތިން ބައެއް

މިއަދުން ފެށިގެން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީގައި އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކުއެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި އެވެ. ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު...

މިސްކިތްތަކުގައި ކޯވިޑް ފެތުރުން، ނަތީޖާ އާންމުން ހީކުރިގޮތާއި މުޅިން ތަފާތު!

މިސްކިތްތަކުގައި ކޯވިޑް ފެތުރުން، ނަތީޖާ އާންމުން ހީކުރިގޮތާއި މުޅިން ތަފާތު!

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޅި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް މީހުން ގޮސް އުޅޭ ހުރިހާ ތަނެއްހެން ބަންދު ކުރި އެވެ. މިސްކިތްތަކާއި، ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި،...

ފޮޓޯ: ނިއު ނޯމަލްގައި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ހިދުމަތް ދިނުން!

ގިނަ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަނީ އޮފީސް މާހައުލުން، އެޗްއީއޯސީގެ މިސްރާބު އޮފީސްތަކަށް!

ލޮކްޑައުނަށް ލުއި ދިން ފަހުން ކޯވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އޮފިސް މާހައުލުން ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުން ކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ...

ފުނަދޫ އާއި އޭދަފުށީ ކޯވިޑް މެނޭޖްމެންޓު ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

އަތޮޅު ތެރޭގެ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީއެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕޮސިޓިވް މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ

ކޯވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކުގެގެ ތެރެއިން ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޯވިޑް މެނޭޖްމެންޓު ފެސިލިޓީގައި ޕޮސިޓިވް މީހަކަށް ފަރުވާ ދޭން...

ފޮޓޯ: ތިން މަހަށް ފަހު ދަރިވަރުން އެނބުރި “އުފަލުން ސްކޫލަށް”!

ސްކޫލް މާހައުލު ވަރަށް ރައްކާތެރި، މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ޕޮސިޓިވް ނުވޭ!

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔަވައިދޭން ފެށިތާ މަހެއްވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ސްކޫލް މާހައުލުން އެއްވެސް މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެފައި...

ޞަފްހާ 1 ގެ 252 1 2 252