fbpx
މޫސާ ފަތުހީ

މޫސާ ފަތުހީ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީ ބަނޑުއަޅާ ވިހޭ ދަރިއެއް، އެދަރި ބިކަވިޔަކަ ނުދޭނަން: ޝާހިދު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީ ބަނޑުއަޅާ ވިހޭ ދަރިއެއް، އެދަރި ބިކަވިޔަކަ ނުދޭނަން: ޝާހިދު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ ދަރިއެއްކަމަށާއި، އެޕާޓީއިން އެދަރިފުޅު ބިކަވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީއިން ކުރިއަށް...

އެޕަލް އިވެންޓް: އައިފޯނު 11 ލޯންޗު ކޮށްފި، އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް

އެޕަލް އިވެންޓް: އައިފޯނު 11 ލޯންޗު ކޮށްފި، އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް

އެޕަލް ކުންފުނިން ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕަލް އައިފޯނު 11 ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ. 6.1 އިންޗީގެ ޑިސްޕްލޭއެއް ހިމެނޭ މި ފޯނަކީ މިހާތަނަށް ފޯނެއްގައި ބޭނުން...

ދެން ނެރޭ އައިފޯނަކަށް ދެ ސިމް ލެއްވޭނަކަމަށް އޯލަ ފަތުރާ މަސްދަރުތަކުން ބުނެފި

ދެން ނެރޭ އައިފޯނަކަށް ދެ ސިމް ލެއްވޭނަކަމަށް އޯލަ ފަތުރާ މަސްދަރުތަކުން ބުނެފި

އަންނަ މަހުގެތެރޭގައި އެޕަލް އިން އެ ކުންފުނީގެ އައިފޯނު ފްލެގްޝިޕްގެ އައު މޮޑެލްތަކެއް ތައާރަފްކުރާނެ ކަމުގައި ބެލެވޭއިރު އެ ނެރޭ މޮޑެލްތަކުގައި ޑުއަލް ސިމް ސަޕޯޓް ހިމަނާނެ...

ދެން ނެރޭ އައިފޯނެއްގައި ޗާޖު ދާލެއް ލަސްވާނެ: ރިޕޯޓް

ދެން ނެރޭ އައިފޯނެއްގައި ޗާޖު ދާލެއް ލަސްވާނެ: ރިޕޯޓް

މިހާތަނަށް ފެންމަތިވެފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކަށް ބުރަވާއިރު އެޕަލްއިން އައިފޯނުގެ ތިން މޮޑެލެއް މި އަހަރު ބާޒާރަށް ނެރޭނެއެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި އަންނަ މަހުގެ 12ގައި މި ފޯނުތައް ތައާރަފްކުރާނެއެވެ....

ގޫގަލްގެ އައު ފޯނުގެ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުވެއްޖެ

ގޫގަލްގެ އައު ފޯނުގެ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުވެއްޖެ

ގޫގަލް ޕިކްސެލް ތިނެއްގެ އައު ފޮޓޯތަކެއް އިއްޔެ ލީކުވެއްޖެއެވެ. މި ލީކުކޮށްލާފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ޓެކް ބްލޮގެއްކަމުގައިވާ ރޯޒެޓްކެޑް އިންނެވެ. ލީކުކޮށްލާފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް ބަލާއިރު ފޯނު ގަތުމުން ލިބޭނެ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 29 1 2 29