ދުވަސް އެމްވީ

8827 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ޖެމްސްގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ. އެ ދައުވާ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވަމެންޓް އީ ލެޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް) ގެ ހިދުމަތް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ ހަތަރެއް އަދި ފަހެއްގައި ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް އެންގެވި ކަމަށް ބުނެ...

އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައިފި

ދާދިފަހުން އެމްޑީޕީން ވަކިވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ ވަހީދު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވައިފި އެވެ. އެކަން އިއުލާނު ކުރެއްވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އެވެ. އަލީ ވަހީދަކީ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރެވެ. އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތާއިދާއި ހެޔޮ...

އިންޑިއާއިން ކަންތައް ކުރީ އެކުވެރިން ކަން ކުރާގޮތަށްތަ؟

އދ. ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ނޫން މަންދޫބުގެ ގޮނޑިއަށް ރާއްޖެ ވާދަ ކުރި އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކޮށް އެ ވޯޓު ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ވިޔަ ނުދިނުމަށްވެސް އިންޑިއާއިން މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ. މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ދަ ޕްރިންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާއިން އެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދިނީ...

ބެންޑް އިޓް ލައިކް މޯދީ: މޯދީގެ ކަސްރަތު ވީޑިއޯ ވައިރަލް ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ކަސްރަތު ކުރައްވާ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ކުރެއްވުމާއެކު އެ ވީޑިއޯ ވައިރަލް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ މޯދީ ކަސްރަތު ކުރައްވާ މަންޒަރާއި ޔޯގާގެ ބައެއް ޕޯސްތައް ކުރާ މަންޒަރެވެ. މި ވީޑިއޯއާއި ބެހޭގޮތުން އުމުރުން 67 އަހަރުގެ މޯދީ ބުނެފައިވަނީ ޔޯގާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ކަސްރަތަށް ހިނގުމަކީވެސް އޭނާ ކުރާ ކަމެކެވެ. މި ވީޑިއޯ އާންމު ކުރިތާ...

ޝުޖާއުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ވައުދު: އަސާސީ މުސާރައަކީ 10 ހާސް ކަމުގައި ހަދައިދޭނަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރިމަތިލައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވާ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝުޖާއު ހަސަން އޭނާގެ ފުރަތަމަ ވައުދު އާންމު ކުރައްވައިފި އެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ސިޔާސަތަކީ އަސާސީ މުސާރަ، އަންއެމްޕްލޯއިމެންޓް އެލަވަންސް އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަގުތީ/އެމަޖެންސީ ހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތެވެ. އެ ސިޔާސަތުގައި ބުނެފައިވަނީ ޒުވާނުން ވަޒީފާއަސް ދިއުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ "އަސާސީ މުސާރަ" ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް...

ރޭސް 3 ށް ތިން ދުވަހުން 100 ކްރޯޑު، މިއީ ހައިރާންވި ކަމެއް ނޫން!

މިދިޔަ އީދު ބަންދުގައި ރިލީޒް ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ސުޕާ ސްޓާ ސަލްމާން ހާންގެ " ރޭސް 3" އަށް ފުރަތަމަ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ބޮލީވުޑް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ ފިލްމަށް ވަނީ 39.16 ކްރޯޑު ރުޕީސް ލިބިފައި އެވެ....

ބިންލާދިންގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލީބިޔާ ސިފައިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބިންލާދިންގެ ކުރީގެ ޑްރައިވަރު އަބޫ ސުފިއާން ބިން ގުމޫ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ގްރޫޕެއް ކަމުގައިވާ ދާނާ ގްރޫޕްގެ އައްޑާ އަކުންނެވެ. ލީބިޔާގެ ސިފައިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު ބިން ގުމޫ އަމާންދިނީ އެ އައްޑާގައި ތިބި މީހުން އަތުގައި ވަޒަން ހުސްވުމުންނެވެ. އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ބިން ގުމޫ އަކީ އަދިވެސް...

އަބްދުﷲ ރަސްގެފާނާ ނަތަންޔާހޫ ބައްދަލުކޮށްފި

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި އުރުދުންގެ އަބްދުﷲ ރަސްގެފާނު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އުރުދުންގެ އަންމާންގައި އެވެ. މި ބައްދަލުކުރުމުގައި ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ ސުލްހައިގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ވެ އެވެ. މި ބައްދަލުކުރުމަކީ ކޮން ގައުމެއްގެ އިސްނެގުމެއްކަން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އުރުދުން އިސްވެ އޮވެ މީގެ ކުރީގައިވެސް ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލު މަސްރަހަށް ވަގުތީ...

ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަން ފަށައިފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަދު ފެށުނު ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ދަރިވަރުން ކިޔަވާނީ ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓް ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 8،459 ޓީޗަރުންނަށް ވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ...

މުޒާހަރާއަށް މާލެ އަރަން ގޮވާލި ބޭފުޅުންގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމު، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާ އަލީ ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މި ތިން ބޭފުޅުންގެ ޕާސްޕޯޓު  ހިފެހެއްޓީ މިދިޔަ މާޗު މަހު ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނިކޮށް މާލެއަށް މީހުން އަރައި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް...