ދުވަސް އެމްވީ

10671 POSTS 1 ކޮމެންޓް

ޕްރީ ސްކޫލެއް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ލާމު ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރީ ސްކޫލެއް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ. މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި ލާމު ޕްރީ ސްކޫލު އޮފީހުގެ ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލައިގެން އެތަނަށް ވަދެ ފައިސާތަކެއް ވަނީ ވަގަށް ގެންގޮސްފައިކަމަށެވެ. "މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 06:45 ހާއިރު" ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެންއ...

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރާއެކު ހަބަރެއް ނުވި ލޯންޗު ހަބަރެއް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސާދިގު ހިމެނޭގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީން އިއްޔެ މަހަށްފުރި ލޯންޗެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެ ލޯންޗުގެ ހަބަރެއް ވެއްޖެއެވެ. މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ހަވީރު 4:30 ހާއިރު އައްޑޫ ސިޓީން މަހަށްފުރި ލޯންޗެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން މިއަދު ފަތިހު 05:30 ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެ ލޯންޗު...

މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ މއ. ގޯލްޑަންމޫން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޝިދެވެ. އަޙްމަދު ނާޝިދަކީ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާރާލެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ އިސްވެރިޔާގެ ދައުރުވެސް އަޙްމަދު ނާޝިދު...

ވާދޫން ވައްކަން ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު އަތުލައިގެންފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯނާއި އިތުރު ބައެއް ސާމާނު ހޯދައި އެމައްސަލައިގާ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ދީފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގދ. ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މީގެ...

ސުމަތުރާގެ މިސްކިތެއްގައި ފުރޮޅޫލީ ގޮނޑީގައި މިސްކިތަށް ނުވެއްދި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސުމަތުރާގެ މިސްކިތެއްގައި، ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި މިސްކިތަށްވަދެ ނަމާދުކުރަން މީހަކަށް މަނާކުރި މައްސަލަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހޫނުވެ އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އަބްރަހަމް އިސްމާދު ނަމަކަށް ކިޔާ، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ވަނީ އޭނާއަށް ދިމާވި ހާދިސާ ވީޑިއޯތަކާއެކު އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައެވެ. އެ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އޭނާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި މިސްކިތަށް ވަންނަން އުޅުމުން މިސްކިތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު އެކަމަށް...

މަސް ބާނަން އުޅުނު ބަޔަކު ހަތަރު ޕެކެޓު ވީޑް ހޮވައިފި

ބ. އަތޮޅު ތުޅާދޫ ވިލުތެރޭގައި މަސް ބާނަން އުޅުނު ބަޔަކު ހަތަރު ޕެކެޓު ވީޑް ހޮވައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:00 ހާއިރު ބ. ތުޅާދޫ ވިލުތެރޭގައި މަސް ބާނަން އުޅުނު ޑިންގީއަކުން ވީޑް ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތަރު ޕެކެޓު ހޮވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. "މި ތަކެތި މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި، އަދި އެތަކެތި ފެނުނު ސަރަހައްދު ބެލުމުގެ...

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބަބާރިޔާ ބްރޭންޑްގެ  ކޮސްމެޓިކްސް ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔޭގެ ނަންމަޝްހޫރު ބަބާރިޔާ ބްރޭންޑްގެ ކޮސްމެޓިކްސް  ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާނީ ބެންމޯޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިންނެވެ. މިކުންފުންޏަކީ މިފަދަ އެތަކެއް ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ބަބާރިޔާ ކޮސްމެޓިކްސްއަކީ ވަރަށް ގިނަ ގުދުރަތީ ބާވަތްތަކެއް ހިމަނައިގެން އުފައްދައިފައިވާ ، ހަމަށް ދިމާވާ ގިނަގުނަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާ ޕްރޮޑަކްޓްއެކެވެ. މިގޮތުން މީގައި ހިމެނިފައިވާ ގުދުރަތީ ބާވަތްތަކުގެ...

މަންދު ކޮލެޖު ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި

މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ މަންދު ކޮލެޖުގެ ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފިއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މަންދު ކޮލެޖް ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައިވާ މައްސަލައެއް ރޭ 02:13 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެ ކޮލެޖުގެ ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައިވާއިރު ރޭ އެ ކޮލެޖު...

މޫނަށް މޫވް ސްޕްރޭޖަހައި ފޭރުނު މައްސަލައިގާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިއްޔެ ހުޅުމާލޭގައި މީހެއްގެ މޫނަށް މޫވް ސްޕްރޭ ޖެހުމަށްފަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ފޭރުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. "މި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 15 ދުވަސް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ވަނީ ދެއްވާފައި" ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު...

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހަދަމުންދިޔަ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއެއް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު 09:30 ހާއިރު ގއ. އަތޮޅު އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ 39 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށެވެ. "ހާޓް އެޓޭކެއް ކަމަށް ޑޮކްޓަރު މައުލޫމާތު ދޭ، އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިއިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުދޭ" ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި...