fbpx
ދުވަސް އެމްވީ

ދުވަސް އެމްވީ

ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވި ދެ ދިވެއްސަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީން ތިންވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، މިފަހަރު އަންހެނެއް

އައްޑޫ ސިޓީން ތިންވަނަ މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތަސްލީމާ އުސްމާން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީ...

ކަނޑުދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކަނޑުދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް ކަނޑުގަދަ ވިއްސާރަ ދުވަސް ވަރަކަށް ވެފައި، މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން، މާލެއިން ފެށިގެން އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ...

ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުރި ކަމުގެ 34 މައްސަލައެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވޭ: އެޗްއާރުސީއެމް

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ، އެ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު...

 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެކި...

އެންގުންތައް ބިނާކުރަނީ އެޗްޕީއޭގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އެންގުންތައް ބިނާކުރަނީ އެޗްޕީއޭގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާންތަކާއި އެންގުންތައް ބިނާކުރަނީ އެޗްޕީއޭގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން...

ހައިސެންސް އޭސީ ރެޑްވޭވް އިން ޕްރީއޯޑަރއަށް – ރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް ހާއްސަ، ފެންވަރު ރަނގަޅު އެސީއެއް

ހައިސެންސް އޭސީ ރެޑްވޭވް އިން ޕްރީއޯޑަރއަށް – ރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް ހާއްސަ، ފެންވަރު ރަނގަޅު އެސީއެއް

އިލެކްޓްރޯނިކްސް އުފެއްދުމުގައި ދުނިޔޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ހައިސެސް ބްރޭންޑްގެ އެއަރކޯން ރެޑްވޭވް އިން ތައާރަފްކޮށް ޕްރިއޯޑަރ އަށް މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ހައިސެންސް އަކީ ދިވެހިންނަށް އާ ބްރޭންޑެއް...

މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާފަންނު ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން، އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު މޭޖަރ އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ މ. އާރޯބިން ވިލާ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 1392 1 2 1,392