fbpx
އަލީ އައިމަން

އަލީ އައިމަން

އެސްއެމްއެސް ކޮށްގެން މޯލްޑިވް ގޭސް ގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

އަމިއްލައަށް ގޭސް ސިލިންޑަރު ގުޅާނެ ގޮތް މޯލްޑިވް ގޭހުން ކިޔައިދީފި

ގޭސް ސިލިންޑަރުތަށް ރަނގަޅަށް އަދި ރައްކާތެރިކޮށް ގުޅާނެ ގޮތް މޯލްޑިވް ގޭހުން ކިޔައިދީފި އެވެ. ގޭސްފުޅި ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ އަށް ރެގިއުލޭޓަރު ނައްޓާލުމަށްފަހު އަލުން ގުޅާނެ...

ސައުދީގައި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތައް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ސައުދީގައި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތައް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ހަލުއި ކަމާއެކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތައް ކާފިއުގެ މުއްދަތު ދަންމާލަން އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު އަމުރު ކުރައްވައިފި...

ބަންގްލަދެޝް މަސައްކަތު މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1362 މީހުން

ބަންގްލަދެޝް މަސައްކަތު މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1362 މީހުން

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީން އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެތެރެއިން ބަންގްލަދެޝުން ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތުމީހުން ގެނައުން ކޮންޓޯލްކުރިފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1362 މީހުންކަމަށް...

ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ޙާއްސަ ދަތުރެއް ރާއްޖެއަށް

ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ޙާއްސަ ދަތުރެއް ރާއްޖެއަށް

ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ހާއްސަ ދަތުރެއް މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޤަތަރު އެއާވޭސުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދަތުރުތަކާއެކު ރާއްޖެއާއި އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަން،...

ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ހާލަތެއް އަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު

ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ހާލަތެއް އަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް ހީނަރުކަމެއް އައި ނަމަވެސް، މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާ އެކު ދިވެހިން ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ހާލަތަކަށް ދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

ކޯވިޑް-19: ފެށޭ ހަފްތާގެ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބައެއް ހިދުމަތް ދޭނެ

ކޯވިޑް-19: ފެށޭ ހަފްތާގެ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބައެއް ހިދުމަތް ދޭނެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޯވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ބުނީ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 32 1 2 32