ބެކް ޓު ސްކޫލް މޮމެންޓްސް ޝެއަރ ކޮށްގެން ބީއެމްއެކްސް ބައިކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

ދުވަސް އެމްވީ

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށި، ކުރިއަށް ދާއިރު، ބެކް ޓު ސްކޫލް މޮމެންޓް ޝެއަރ ކޮށްގެން ކިޑްސް ބީއެމްއެކްސް ބައިކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ވަރަށް ތަފާތު ވީޑިއޯއަކާއެކު އުރީދޫގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ BacktoSchool2019 # މޮމެންޓްސް، މި ހޭޝްޓެގާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތައް ކަމުގައިވާ ފޭސްބުކް، ޓްވިޓާ އަދި އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްގެން ކިޑްސް ބީއެމްއެކްސް ބައިކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ޝެއަރ ކުރާ ޕޯސްޓް، ޕަބްލިކް ކޮށް ޝެއަރ ކުރުމަށާއި މާދަމާ ރޭ 10:00 ގެ ކުރިން ޝެއަރ ކުރުމަށް އުރީދޫއިން އެދިލައްވާފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here