ލައިވް ބްލޮގް: ވިއްސާރައިގާ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުން

ދުވަސް އެމްވީ

މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެ ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ހުއްޓުމެއްނެތި މާލެއަށް ވެހުނު ވާރޭގާއި މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން އަންނަނީ ފެން ހިންދުމުގެ މަަސަައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

————————-

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here