މެޖޯރިޓީ އެމްޕީންގެ އިތުބާރު ނެތަތީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމައިފިން: މަޖިލިސް ރައީސް

ދުވަސް އެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން، އަބްދުﷲ މަސީހް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

އިސްތިއުފާ ދެއްވަން މަސީހު ނިންމެވީ ފޮނުއްވި އެސްއެމްއެސް މެސެޖެއްގައެވެ.

އެ މެސެޖުގައި މަސީހް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މެޖޯރިޓީ އެމްޕީން އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ސޮއިކޮށް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ ނޫނުގައި ވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މަސީހުގެ މި ނިންމުން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  މައްސަލަ މާދަމާ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް އިދިކޮޅުން އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. އެއީ 45 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here