ރައީސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ދުވަސް އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް މިއަދު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. މި ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމާއެކު ރައީސް މައުމޫން މިވަނީ އެ މައްސަލައިން ސަލާމަތްވެފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫން އެއް އަހަރާއި ހަތް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ. ހުކުމް އިއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ފޯނު ދޭން ފުލުހުން އެންގުމުން އެކަން ނުކުރެއްވި މައްސަލައިގައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިއޮތް ހުކުމް ބާތިލުކޮށް މިއަދު ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ދަށު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރި އިޖުރާއަތް ގޯސް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here