އިންތިހާބީ މައްސަލަ: މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި، ސިއްރު ހެއްކާއިމެދު ގޮތެއް ނުނިންމާ

ދުވަސް އެމްވީ

އިންތިހާބީ މައްސަލަ: މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި، ސިއްރު ހެއްކާއިމެދު ގޮތެއް ނުނިންމާ

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލާފައިވާއިރު ސިއްރު ހެކި ހުށަހެޅުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ބަލައިގަތުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވާ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ކަމަށް، މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމަވައިލައްވަމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލުން ބުނެފައިވަނީ ވޯޓު އޮޅުވާލަން، ގަލަން އަނގޮޓި އެތެރެކުރީ އީސީ ރައީސް ޝަރީފްގެ ހަރަދުގައި ކަމަށާއި އެކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ސިއްރު ތިން ހެއްކެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here