ހަސަން ލަތީފު --

ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކީ ހިޔާލީ ފޮލާއެއް: ހަސަން ލަތީފް

ދުވަސް އެމްވީ

ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކީ ރައީސް ޔާމީން ހިތްޕުޅުގައި އުފެދިފައިވާ ވަހުމްތަކާ ވަސްވާސްތަކާ ޝައްކުތަކުގެ މައްޗަށް އާޒިމާ ޝަކޫރު ލިޔުއްވައި، ރޭނިސް ސަލީމްގެ ނަލަ އަޑުފުޅުން އިއްވެވި ހަވާނަފްސަށް އީމާންވާ މީހެއްގެ ހިޔާލީ ފޮލާއެއް ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭގައި ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ހަސަން ލަތީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ސުޕްރީ ކޯޓަށް މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާ މައްަލައަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here