އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފިން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ދުވަސް އެމްވީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފައިވާކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޖުޑީޝަރީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބް 2018 އާއި ގުޅިގެން މއ. ކާމިނީ ހުޅަނގުގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ބަލައި، ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here