ޑަކުޓަރަށް ދެއްކުމަށް އަދީބު މާލެ ގެނެސްފި

ދުވަސް އެމްވީ

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޑަކުޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އަދީބު މާލެ ގެނެސް ދައްކާފައިވަނީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޔޫރޮލޮޖިސްޓަކަށެވެ. ޑަކުޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ 09:00 ހާއިރުގައެވެ.

އަދީބު މިއަދު މާލެ ގެނެސް ޑަކުޓަރަށް ދައްކާފައިވާއިރު އަދީބުގެ ސިއްހަތާއިމެދު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިހުމާލުވަމުން އަންނަ ކަމަށްބުނެ އަދީބުގެ އާއިލާއިން އަންނަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here