ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އިސްމާއިލް އަޖީރު

ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި މިމާރަމާރީ ހިންގާފައިވަނީ މަޖީދީމަގުން އޮލިމްޕަސް ކައިރީގައެވެ. ޒަހަމްވި ޒުވާނާއަށް މިހާރު އޭޑީކޭއިން ފަރުވާދެމުންދާއިރު އޭނަގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސްއެވެ.

މަންޒަރުދުށް މީހުން މީޑިއާގައި ބުނެފައިވަނީ ބެލެވޭގޮތުގައި ވަޅި ހަރާފައިވަނީ އޭނާގެ މެޔަށް ކަމަށެވެ. އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ޕިކަޕެއްގައި ކަމަށްވެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here