ކަނޑު ގަދަ، ވައި ގަދަ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

ދުވަސް އެމްވީ

ވައިގަދަވެ ކަނޑު ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ނ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ އަތޮޅުތަކަށެވެ.

އެ އެލާޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 04:15 އިން މިރޭ 10:15 އާއި ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ގަޑިއަކު 23 މޭލާއި 29 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނެއްގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާކަމަށާއި ކަނޑު ގަދަވާނެކަމުގައިވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Please enter your comment!
Please enter your name here