އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ދޮރުމަތީގައި: ފޮޓޯ: ރާއްޖެ ޓީވީ

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިފި

ދުވަސް އެމްވީ

އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނަށް ނިސްބަތްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެ މެމްބަރުން ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބުނެފައިވަނީ އެ މެމްބަރުން މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަންނަން އުޅުނީ މަޖިލީސް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރުމުން ސިފައިން ވަނީ އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާފައި އެވެ.

Advertisements