މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން -- ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން -- ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު

ފޮޓޯ: މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު

މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު ހުއްޓުވައ އޭގެ ތެރެއިން 41 މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރަން އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވަލާފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި ހިލާފުވެގެން ކަމަށެވެ، މިފަދަ އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކުރި އެވެ.

މި ސައިކަލު ބުރުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ކޯލިޝަންގެ ވެރިން މީޑިއާގައި ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިންތިޒާމް ކުރި ސައިކަލު ބުރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުގެ ބުރުގެ ތެރެއިން — ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
މި ލިޔުމާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.