އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހިގެން މަރުވި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފު އިސްމާއިލް ރަޝީދު-- ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހިގެން މަރުވި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފު އިސްމާއިލް ރަޝީދު-- ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ވީއައިއޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެހާދިސާގައި ފިހިގެން މަރުވެފައިވަނީ އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 46 އަހަރުގެ އިސްމާއިލް ރަޝީދެވެ. އޭނާ އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 26 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެ އެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިއަދު ވަނީ ރަޝީދު މަރުވިކަން ޔަގީންކޮށްދީ އެ ކުންފުނިން ހިތާމައިގަ ބައިވެރިވާކަން ހާމަކޮށްފައި އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއާޕޯޓުގައި އެ ދުވަހު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިރުއޮއްސި 6:15 ހާއިރު، ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތާނގީތައް ކައިރީގައެވެ.

މި ހާދިސާގައި އިސްމާއިލްގެ ހަށިގަނޑުގެ 83 ޕަސެންޓު ފިހުނު ކަމަށް ވެ އެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 6:15 ހާއިރު އަލިފާން ރޯވިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓުގެ ފަޔަ ޓީމުން އަލިފާން ނިއްވާލި ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ހިއްސާ ކުރައްވާ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
މި ލިޔުމާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

One Response

Leave a Reply to ޒާހިރު ރައްދު ކެންސަލް

Your email address will not be published.