facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ދުނިޔެ

ރޮހިންގާ ނަސްލުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ މިޔަންމާއިން ޖާގަދޭން...

މިޔަންމާގެ ރާކިން އަވަށުގައި ހިނަގަމުން ދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ބަންގާޅަށް ހިޖުރަކުރި ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިން ރޮހިންގާ ނަސްލުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ އެގައުމަށް ގެންދިޔުމަށް މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ބަންގާޅުގެ...

އަހަރެންގެ މި ދަރިއަށް އެންމެ 18 މަސް،...

މިއީ އަނެއްކާޥެސް ރޮހިންގާ މުސްލިމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިޔަންމާއިން އެގައުމުގެ ރާހިން ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރޮހިންގާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން މަރަން ފެށުމުން އެ މުސްލިމުން ވަނީ ސަލާމަތްކަން ހޯދުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް ގޮސްފަ...

ރާއްޖެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ލ...

މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުން ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް ދެމުން އަންނަ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް ލ ފޮނަދޫގައި ހިނގާލުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. މި ހިނގާލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 04:30 އިން 06:00 އަށެވެ....

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ހުޅުމާލެގައި ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތްތައް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި...
0