facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ އޭސިއާ ދަތުރުފުޅު: އިންޑޮނޭޝިޔާ އާއެކު 11 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް، އޭސިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިހާރު އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ހުންނެވި އިރު އެ ގައުމާއެކު 11 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސައުދީން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ސައުދީ ގެޒެޓްގައިވާގޮތުގައި އިންޑޮނޭޝިޔާ އާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަ އެސްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޓްރޭޑް އިންޑަސްޓްރީ އާއި އޭވިއޭޝަން...

ޤައުމުތަކުން ކުރި ޑީމާންޑްތަކަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ޤަތަރުން އޮތީ ތައްޔާރަށް: ކުވޭތުގެ އަމީރު

ޓެރަރިޒަމަށް ތާއީދުކޮށް އެކަމަށް ވާގިވެރިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަރަބި ޤައުމުތަކާއި ދިވެހި ރާއްޖެއިން ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ޤަތަރަށް އެހެން ޤައުމުތަކުން ކުރި ޑިމާންޑްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޤަތަރު ތައްޔާރަށް އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާކަމަށް ކެވޭތުގެ އަމީރު ސަބާހް އަލް އަހްމަދދު އަލް ޖާބިރު އަލް ސަބާހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުވޭތުގެ...

ސީރިޔާގެ ރެފިއުޖީންނަށް އަހަރުމެން މަރުހަބާ ކިޔަމު: އާޖެންޓީނާ

ސީރިޔާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގާ އެގައުމު ދޫކޮށް ހިޖުރަ ކުރަމުން އަންނަ ރެފިއުޖީންނަށް އުފަލާއެކު މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށް އާޖެންޓީނާއިން ބުނެފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓް ޗީފް، އަނިބަލް ފަނާންޑޭޒް ބުނީ އެގައުމުން ސީރިޔާގެ ރެފިއުޖީންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އެގައުމުގައި ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ....

ފަލަސްތީނަކީ މެމްބަރު ގައުމެއް ނޫން، އދ ގައި ފަލަސްތީނު ދިދަ ވިހުރިގެން ނުވާނެ: އިޒްރޭލު

އދ ގެ އަހަރީ އާންމު ބައްދަލުވުމާއި ދިމާކޮށް އާންމު މެމްބަރު ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ އދ ގެ ދިދަބަރީގައި ބޭނުންކުރާ އިސްލާހަށް އިޒްރޭލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ އެ އިސްލާހާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ. އެ އިސްލާހަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް އެދި އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް...

އިރާގާއި ކުރުދީންގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގާ ވަކިކޮޅެއް ނުނަގާނަށް: ޓްރަމްޕް

އިރާގުގެ ކުރުދިސްތާނުގެ ކުރުދީން ވަކި ދައުލަތެއް އިއުލާނު ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓަށްފަހު އިރާގުގެ މަސްރަހު ގޯސްވެފައިވާއިރު އިރާގުގެ މި ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގާ ވަކި ކޮޅެއް ނުނަންގަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޓްރަމްޕް މިހެްނ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރުދިސްތާނާއި އިރާގާއި ދެމެދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަމަލާތައް...

ނިންޓެންޑޯގެ އާ ގޭމް އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

ޖަޕާނުގެ ގޭމް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ނިންޓެންޑޯގެ އާ ގޭމިންގ ޕްލެޓްފޯމް އަންނަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭނެ ކަމަށް ނިންޓެންޑޯއިން ބުނެފިއެވެ.އެކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާން ޢާންމު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނިން އެކަން ހާމަކޮށްފައިވާ އިރު، ނިންޓެންޑޯ އެންއެކްސް އާ ބެހޭގޮތުން މާ...

މަންމަނު މީހުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މީހަކު ޔޫޓިއުބު ޗެނެލްއެއް އުފައްދައިފި

މަންމަނު މީހުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އިޝާރަތް ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަދައްކާ ޔޫޓިއުބު ޗެނަލްއެއް ސަޢުދީ މީހަކު އުފައްދައިފި އެވެ. "ދަ ޑެފް ކަލްޗުރަލް ޗެނަލް" ގެ ނަމުގައި އަބްދުﷲ އަލް މުހައްމަދީ ކިޔާ މީހަކު އުފެއްދި އެ ޔޫޓިއުބު ޗެނަލްގައި އިޝާރަތް ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެފަހުގެ ޓްރެންޓިންތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެ މީހުނަށް...

ޝާހީ ގަނޑުވަރަށް ދިން ހަމަލާގައި ދެމީހަކު މަރުވެފައިވޭ: ސައުދީ

ޖިއްދާގައި ހުންނަ ސައުދީ ޝާޙީ ގަނޑުވަރަށް އިއްޔެ ދިން ހަމަލާގައި ދެ ގާޑަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. ޝާހީ ގަނޑުވަރަށް މީހަކު ހަމަލާ ދީފައިވަނީ  އެ ގަނޑުވަރުގެ ގޭޓެއްގައި ވެހިކަލަކުން ޖައްސައި، ގަނޑުވަރުގެ ގޯތި ތެރެއަށްވަދެ ބަޑިން ހަމަލާ ދީގެންނެވެ. ސައުދީގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ...

ތުރުކީގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ތުރުކީގައި އޮންލައިން އެންސައިކޮލޮޕީޑިއާ "ވިކިޕީޑީއާ" ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތައް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ހަދައިފި އެވެ.ތުރުކީގެ އިންޕޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިނިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮތޯރިޓީން ބުނީ، ޓެކްނިކަލް ދިރާސާތަކަކާއި ޤާނުނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ވިކިޕީޑީއާ ބްލޮކް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ ކީއްވެގެން އެޅި ފިޔަވަޅެއްތޯ އާއި އޭގެ އިތުރު...

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ތިން ހަމަލާއެއް ދީފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވައިގެ މަގުން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ތިން ހަމަލާއެއް ދީފައިވާކަމުގައި އަރަބި ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. އަރަބި ނޫސްތަކުގައިވާގޮތުގައި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ރޮކެޓް ހަމަލާގެ ތިން ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ފަލަސްތީނުން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދިންކަމަށް ބުނެ އެވެ. އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދިން ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވަނީ...
-ads by cocacola-