facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އިމާރާތެއްގެ ހަތްވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކުޑަ ކުއްޖަކު މީހަކު ހިފައިފި

ތުރުކީގައި މަގުމަތި ސާފު ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު އިމާރާތެއްގެ ހަތް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް ހިފައިފި އެވެ.ސުކްރޫ ޑެނިސް ކިޔާ އެ މީހާ އާއި ހަވާލާދީ ތުރުކީގެ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ މަގުމަތި ސާފު ކުރަމުން އެކުއްޖާ ވެއްޓުނު...

ހަތް މީޓަރުގެ ކިނބުލެއްގެ ކިބައިން މީހަކު ބަދަލު ހިފައިފި!

މިއީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ އާދީއްދަ ދުވަހު ޔުގަންޑާގެ އަވަށެއްގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއެކެވެ. ކޯރެއްގެ އައްސޭރިފަށަށް މާ ބަނޑު އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ދެމެތެރިޔާ ނަބްވީރު ދިޔައީ ދަރު އެއް ކުރުމަށެވެ. އަނބުރާ ގެއަށް ނައުމުން އަވަށު ރައްޔިތުން ނިކުމެ ކުރި މަސައްކަތުން ފެނުނީ އެ އަންހެން މީހާގެ މޯބައިލް...

އައިއެސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ދައްކާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް !

އިރާގާއި ސޫރިޔާގައި ވަކި ހިލާފަތެއް އިއުލާނު ކުރުމަށްފަހު އެ ހިލާފަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ އައިއެސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ދައްކާ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް އިންޓަނެޓްގައި އާއްމުވެ ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ތިން މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް ބަނދެފައި ތިބޭއިރު ކުޑަ ތިން...

ރަހީނުކޮށްފައިވާ އައިއެސްލީޑަރުގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ މިނިވަން ކުރުމަށް އައިއެސްއިން ޑިމާންޑްކޮށްފި

ލުބުނާނުން ރަހީނުކޮށްފައިވާ އައިއެސްގެ ލީޑަރުގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ މިނިވަން ކުރުމަށް ޑިމާންޑް ކުރާ ކަމަށާއި ނުކޮށްފިނަމަ އައިއެސްއިން ރަހީނުކޮށްފައިވާ ލުބުނާނުގެ އެންމެން މަރާނެ ކަމަށް އައިއެސްއިން ބުނެފި އެވެ. އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކްރު އަލް ބަގްދާދީގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ޝަޖާ އަލް ދުލައިމީ މިނިވަން ކުރުމާމެދު އައިއެސްއިން...

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރި 6 މީހަކާ ދެކޮޅަށް ގިނީގައި ދައުވާ ކުރަނީ

އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ގިނީގެ ވެރިރަށް ބިއްސާއުގައި އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރި 6 މީހަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ. މީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގައި މިކަމަށް ދައުވާ އުފުލާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި...

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް އައި ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީ އެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ކޯނާ ޓާނޭޓްގެ 93 މޭލު ބޭރަށް 7.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރު މިނުގައި ބިންހެލުމެއް އައިމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވާނިން ސެންޓަރުން ދީފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ޖެއޮޖިކަލް ސާވޭ(ޔޫއެސްޖީއެސް) އިން ހާމަކުރާ ގޮތުގުގައި އެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ...

ކުޑަކުދިން ތަމްރީނުކުރާ ވީޑިއޯއެއް އައިއެސް އިން އާންމުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންތަކެއް ހަނގުރާމައަށް ތަމްރީނު ކުރާ ވީޑިއޯއެއް އައިއެސް އިން އިއިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ. 'ރޭސް ޓުވާޑްސް ގުޑް' ގެ ނަމުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އެ ވީޑިއޯއިން، ތަމްރީނު ކޭމްޕެއްގައި ރައިފަލާއެކު ޓްރޭނިން ހަދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.އެ ވީޑީއޯ އާންމުކޮށްފައިވަނީ އައިއެސްގެ އަލް ހަޔާތު މީޑިއާ ސެންޓަރުންނެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ...

އައިއެސް އިން ރަހީނުކޮށްފައިހުރި ޖޯޑަންގެ ޕައިލެޓްގެ އިންޓަވިއުއެއް އާންމުކޮށްފި

ޖޯޑަންގެ ޕައިލެޓަކު އައިއެސްއިން ރަހީނުކުރިކަން ޖޯޑަން އާއި އެމެރިކާއިން ދޮގުކޮށްފައިވަނިކޮށް ރަހީނުކޮށްފައިވާ ޕައިލެޓްގެ ވީޑިއޯ އިންޓަވިއުއެއް އައިއެސް އިން އާންމުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ އާންމުކުރި އެވީޑިއޯގައި އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޖޯޑަންގެ ފްލައިޓް ކެޕްޓަން މާޒް އަލް ކައްޒާބީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދުއްވަމުންދިޔަ ޖެޓް (އެފް 16 މަރުކާގެ...

ދިހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު، ދެމީހެއްގެ ކަރުބުރިކޮށްލާ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

ދިހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ލައްވާ ދެމީހެއްގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. މީޑީއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ވީޑީއޯ އާންމުކޮށްފައިވަނީ އައިއެސްގެ އޮފިޝަލް މީޑިއާގޮތުގައި ބެލެވޭ އަލް ހަޔާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އެ ވީޑިއޯގައި ކަރު ބުރިކޮށްލާ ދެމީހުން، އެ ދެމީހުންނަކީ ރަޝިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ...

ޗާލީ ހެބްޑޫ އަށްދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާ އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ “ޗާލީ ހެބްޑޫ” ގެ މަރުކަޒަށް ގޮތްނޭނގޭ ބަޔަކު ވަދެ ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައިވާކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާއިން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ހެލްރިކް ފްރެދޫ އަމިއްލައަށް...
-ads by cocacola-