facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ބޭހަށް ނުކަތާ ވަރުގެ މެލޭރިޔާގެ ވައްތަރެއް އޭސިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެނިއްޖެ

ބޭހަށް ނުކަތާ ވަރުގެ މެލޭރިޔާގެ ވައްތަރެއް އޭސިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެނިފައިވާކަމަށާއި މި ބަލި އެފްރިކާ ބައްރަށް ފޯރައިފި ނަމަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ވަރަށް އުދަނގޫވާނެ ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުން ބުނެފި އެވެ. އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފައިވަނީ ބޭހަށް ނުކަތާ ވަރުގެ މެލޭރިޔާގެ ވައްތަރެއް އުފެދިފައިވަނީ މެލޭރިޔާ ބަލި...

ރޮހިންގާގެ ހާމިދާ ފިލަން ދުވަން ޖެހުނީ ވިހެއި ދަރީގެ ފޫޅުވެސް ނުކަނޑާ ހާލު !

މިޔަންމާގެ ރާހިން ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދީ މަރަން ފެށުމުން އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަ ކޮށްފަ އެވެ. އެމީހުން ހިޖުރަ ކުރީ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކެއް ތަހަންމަލް ކުރަން ޖެހުނު ދަތުރަކަށްފަހުގަ އެވެ. މިއީ އޭގެން އެކެއްގެ ވާހަކަ...

ބައްޕައަކު ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ދަރިއަކު 45 އަހަރުވާންދެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ !

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ހަޖް ނޫރް އެވެ. މިއަދު އުމުރަކީ 98 އަހަރެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްގޮސް އެހުރީ މައްކާގަ އެވެ. މިއީ ސައުދީ ގެޒެޓަށް އޭނާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގެ ތަރުޖަމާ އެވެ. ހައްޖަށް އައުމަށް ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެނުގެ ވާހަކަ...

ސައުދީން ގަތަރުގެ ޖަމަލުތަކާއިވެސް ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ސަޢުދި އަރަބިއްޔާގެ ދަނޑުތަކުގައި ޤަތަރުގެ މީހުން ހުއިހައްޕަމުންދާ ޖަމަލުތައްވެސް ސަޢުދީއިން ބޭރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުން އަންގައިފި އެވެ.ސަޢުދީގެ އިތުރުން ޤަލްފުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް ޤަތަރުގެ މީހުން ހުއިހައްޕާމުންދާ ޖަމަލުތައް އެ ޤައުމުތަކުން ބޭރުކުރުމަށްވަނީ އަންގާފަ އެވެ. ޤަތަރުގައި ޖަމަލު ހުއިހެއްޕުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ދަނޑުތައް ނެތުމުން ޤަތަރުގެ...

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު

ޖަޕާނުގެ ފުކުޝީމާ ސަރަހައްދަށް، ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.3 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުމެއް އައުމާއިއެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީނުމަށްފަހު ސުނާމީ އިންޒާރު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގަޑިން 1:50 ހާއިރުގަ އެވެ. ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން...

ނިއުޔޯކްގައި ގޮވި އެއްޗަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއްހެން ހީނުވާ ކަމަށް މޭޔޯ ބިލް ވިދާޅުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކްގެ ޗެލްސީ ގައި އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ހާދިސާއާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޤައުމުގެ މޭޔޯ ބިލް ޑި ބްލާސިއޯ ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި އެހެން ހީކުރެވެންވީ އެއްވެސް ހެއްކެއް ފެނިފާނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައިވަނީ ގަސްތުގާ ކަމަށް މޭޔޯ...
-ads by cocacola-