facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ޔަމަނު މަސްރަހު: ހޫތީންގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު މަރާލައިފި

ޔަމަނުގައި ސަރުކާރު ކޯލީޝަނުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިދިކޮޅު ހޫތީންގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު މަރާލެވިފައިވާކަމުގައި ޔަމަނުގެ މިލިޓަރީ މީޑިއާއިން ބުނެފި އެވެ. ޔަމަނުގެ މިލިޓަރީ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އިއްޔެގެ ހަމަލާގައި މަރާލާފައިވަނީ އަބޫ ތާހާ އަލް-ގަލީސީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކާއި އިތުރު ހަތަރު މީހެކެވެ. އަބޫ ގަލީސީ އަކީ ޔަމަނުގެ...

ހުސް ފަޔާ ދުވެ އެއްވަނައިގާ އޮވެ ރޭސް ނިންމި މި ކުއްޖާގެ ވާހަކަ ވަރަށް ތަފާތު !

ފޮޓޯގައި އެވަނީ އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ މަރްވާ އެވެ. މަރްވާ އަކީ މިސްރުގެ މަގުތަކުގައި ޓިޝޫ ވިއްކަން އުޅޭ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މަރްވާ ނިސްބަތްވަނީ ފަގީރު އާއިލާ އަކަށެވެ. އަރަބި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީން މި ކުއްޖާ ޖާގަ ހޯދީ ކުޑަކުދިންނަށް ބޭއްވި ޗެރިޓީ ދުވުމެއްގައި...

ފަލަސްތީނު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާގެ މެދުވެރިއަކަށް އިންޑިއާ ވެދީ: އައްބާސް

ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލު މަސްރަހުގައި މަޝްވަރާގެ މެދުވެރިއަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވެދިނުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އެދިލައްވައިފި އެވެ. މޯދީ ކުރެން އައްބާސް މިކަމަށް އެދިލެއްވީ މޯދީ މިހާރު ފަލަސްތީނަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. އައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންޑިއާއިން އެކަމުގެ މެދުވެރިއަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާއިން...

މޯދީ މާދަމާ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މާދަމާ، އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މޯދީ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ގައުމުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ވޯލްޑް ވަގަރމަންޓް ސަމިޓް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ. މި އަހަރު އިންޑިއާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ސަމިޓުގެ ޝަރަފުވެރި ގައުމުގެ ގޮތުގައި އެވެ. މޯދީ...

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެ އަހަރު: މަހާތީރު

މެލޭޝިޔާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެ އަހަރު ކަމުގައި، ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީފު ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަހާތީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން، 22 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ އެބަހުރިކަމަށާއި އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި...

ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ސައްދާމްގެ އަންހެން ދަރި ރަގާދުގެ ނަން

އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސެއިންގެ އަންހެން ދަރި ރަގާދު ސައްދާމް ހުސެއިންގެ ނަން އިރާގުގެ ސަރުކާރުން ނެރެފައިވާ، ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އަރުވައިފި އެވެ. މި ލިސްޓަށް އޭނާގެ ނަން އެރުވުމުން މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނެފައިވަނީ އަގުވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށެވެ. އެމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް...

ސޫ ކީ އަށް އަމާޒުކޮށް ޕެޓްރޯލު ބޮމެއް އެއްލައިފި

މިޔަންމާގެ ލީޑަރު އައުން ސަން ސޫ ކީ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ޕެޓްރޯލު ބޮމެއް އެއްލާފައިވާކަމަށް މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފައިވަނީ މިއަދު އެ ގެއަށް އަމާޒުކޮށް އެއްލާފައިވަނީ ޕެޓްރޯލު ބޮމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ބޮން އެ ގެއަށް އެއްލި އިރު ސޫ...

ބުރުގާ އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް އިރާނުގައި މުޒާހަރާކުރި އަންހެންމީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިރާނުގައި ބުރުގާ އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރި އަންހެން މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ބުރުގާ އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް އޭނާ މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ ތެހެރާނުގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ބުރުގާ ބޭލުމަށްފަހު ބުރުގާ ދަނޑިކޮޅެއްގައި އައްސައިގެންނެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް ތެހެރާނުގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ތިން އަންހެނަކު މުޒާހަރާ ކުރި ކަމަށް ރިޕޯޓް...

ދުބާއީ ފުލުހެއްގެ ގައިގާ ދަތް އެޅި އަންހެނަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ދުބާއީ ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ގައިގާ ދަތް އެޅި އަންހެނަކު ހަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް  ކޮށްފި އެވެ. ހަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ، އުގަންޑާއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނެކެވެ. މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ...

އުމްރާވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ އެކަކު ނިޔާވެއްޖެ

މައްކާގައި އުމްރާވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ބަހެއް، އެހެން ބަހެއްގައި ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މައްކާގެ އަލް ޖުމޮން މަގުގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ. އެކްސިޑެންޓްވި ބަހުގައި 24 އުމްރާވެރިން ތިބި އިރު ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ...
-ads by cocacola-