facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އެމެރިކާގެ ނިންމުމާ ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ދެކޮޅު

ގުދުސް އަކީ އިސްރާއީލްގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުުމުތަކުން ބަޔާން ނެރެފިއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ބޮޑު އަދި ނުފޫޒު ގަދަ ގައުމުތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ނިންމުމާއި އެއްބަސް ނޫންކަމަށާއި އެމެރިކާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީން އަދި އިސްރާއިލް ގެ މަސްލަހަތު ގޯސްވެ...

ހުކުރަށްފަހު މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކޮށްފި

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި،އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާލާއިރު، އެގޮތުން މުޒާހަރާ ކުރި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި އަފްގާނިސްތާނު ހިމެނެ އެވެ.މި ގައުމުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގައި، ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބަލައިގަތް...

އިތުރު ބައެއް ގައުމުތަކުންވެސް ކެރިގެން ނިކުންނާނެ: ނަތަންޔާހޫ

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އިތުރު ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަރަށް އަވަހަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބުނެފި އެވެ. އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ތެލް އަވީވްގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ...

މިސްރުގައި އުޅޭއިރު ހުޝިޔާރުވެ ތިބުމަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީން އަންގައިފި

މިސްރުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން، ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެ ހުޝިޔާރުވެ ތިބުމަށް މިސްރުގެ ގާހިރާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން އަންގައިފި އެވެ. މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުވެސް މިފަދަ އެންމެގުމެއް އަންގާފައިވާއިރު މިއަދު އެ އެމްބަސީން ނެރެފައިވާ ސެކިއުރިޓީ މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މުޒާހަރާތަކެއް...

ޔަހޫދީންގެ ހަމަލާގައި 2014 ގައި ޒަހަމްވި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ޔަހޫދީން ގާޒާއަށް މިސައިލު ހަމަލާއެއްގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ މުހައްމަދު ސާލިހް އަބޫ ހައްދާފް ނިޔާވެފައިވަނީ ލިބުނު ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މި...

ގުދުސްގައި އިތުރު 14 ހާސް ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ޔަހޫދީން ނިންމައިފި

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބަލައިގަތުމުން ފަލަސްތީނުގެ މަސްރަހު އިންތިހާއަށް ގޯސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގުދުސްގައި އިތުރު 14 ހާސް ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. މި ނިންމުން ނިންމިކަން ޔަހޫދީ ހައުސިން މިނިސްތަރު ޔޯވް ގަލަންތު އިއުލާނުކޮށް...

ފަތިސް ވަގުތު ޔަހޫދީ ސިފައިން ގުދުސް އިން 26 މުސްލިމަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބަލައިގަނެ އެކަން އިއުލާނު ކުރުމުން ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން އިންތިފާދާ އަށް ނިކުމެފައިވާއިރު ރޭ ފަތިސް ވަގުތުގައި ޔަހޫދީ ސިފައިން ގުދުސް އިން ފަލަސްތީނުގެ 26 މުސްލިމަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމުގައި ފަލަސްތީނުގެ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމުގައިވާ ވަތަން...

ފަލަސްތީނުގެ މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބަލައިގަތުމާއެކު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގުދުސްގެ ދިފާއުގައި މަގުތަކަށް ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނައިރު އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިންނާއި ދެމެދު މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ވަތަން ޓީވީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިހާތަނަށް 108...

ރައްދުގައި ކަމަށްބުނެ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެ ހަމަލާއެއް ދީފި

ފަލަސްތީނުން އިޒްރޭލަށް ތިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދީފައިވާކަމަށްބުނެ އޭގެ ރައްދުގައި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެ ހަމަލާއެއް ދީފި އެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދީފައިވަނީ ވައިގެ ހަމަލާއަކީ ޓޭންކް އެއް މެދުވެރިކޮށް ދީފައިވާ ހަމަލާއެކެވެ. މި ދެ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ދެ ޕޯސްޓަކަށް...

ގުދުސްގެ މައްޗަށް ޔަހޫދީން ވެރިވުމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިންގެ ޕެޓިޝަނެއް

އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ގުދުސް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އޮތްކަން އެންގުމުގެ މަގްސަދުގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ތަކެއް އިސްނަގައިގެން ޚާއްސަ ޕެޓިޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.މިޕެޓިޝަން ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ ފަލަސްތީނު.ކޮމްގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނާއި ގުޅުންހުރި ޚަބަރުތައް ދިވެހި ބަހުން ގެނެސްދިނުމަށާއި އާންމުންގެ މެދުގައި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަތަކާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން...
-ads by cocacola-