facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

މި ބޭބެއަށް އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ! އެކަނި ގެއެއްގައި އުޅޭތާ 40 އަހަރު ! ހާލަތު ވަރަށް...

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯގައިވާ ބޭބެއާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ ފޭސްބުކުން ރޭ ފެނުނު ޕޯސްޓަކަށް ފަހުގަ އެވެ. އެ ޕޯސްޓްގައި ލިޔެފައި ވަނީ ސ ހުޅުދޫ ހިރުނދުމާގޭގައި ދިރިއުޅޭ އަލީ ތަކުރު އަކީ މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރުން ފެށިގެން ހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް...

ރިޔާޒު ރަޝީދަށް ހަޖޫޖެހި މީހުން ކޮބާ !

މިހާރު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ފާރިޝް މައުމޫންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 27 މެއި 2015 ގައި ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެ ތަރައްގީވެ ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު ރަނގަޅުވެގެން ދިއުމުން، އޭޓީއެމަކަށް އައިޑީ ކާޑު ޖަހާލިއަސް މިހާރު ޑޮލަރު ނިކުމެގެން އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ރިޔާޒު...

ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ބަނޑަށް މަރުވާއިރު –އަރަބި ގައުމުތައް ހަތިޔާރު ބައް ކުރުމުގައި !

ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު އެދަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ދައްޗާއި ހިތާމަ ތަހައްމަލު ކުރަމުންނެވެ. އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެތިބީ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަ އެވެ. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އިންތިހާއަށް އެބަ އޮތެވެ. މި ހާލަތުގައި މީޑިއާގައި ދައުރުވާ...

ދުވަހުގެ ހީރޯ ހުޝާމް: މޫދަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރުން އެއީ ގައުމަށް ހިދުމަތެއް ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތެއް

މީ މިއަދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ކައިރިން މޫދަށް ވެއްޓުނު ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރި އެމްއެމްއޭގެ މުވައްޒަފު އާދަމް ހުޝާމްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ހުޝާމް ވަނީ ދުވަހަށް މިވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ. ހުޝާމް އަކީ ހއ ވަށަފަރަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. ކައިވެންޏެއް ކޮށް،...

ދެދުނިޔޭން ކާމިޔާބު އެދޭ ނަމަ ތިބާގެ މަންމައަށް އޯގާތެރި ވާށެވެ. އަޅާލާ ލޯބިދޭށެވެ.

އިންސާނުން މި ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކޮށްފައެވެ. މި މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އިންސާނާ ހޭދަ ކުރާ މަރުޙަލާއަކީ އެންމެ މުހިންމު މަރުޙަލާއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް މި މަރުޙަލާގައި މައިމީހާ ނުރައްކާތަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދެއެވެ. އެހެންކަމުން މައިމީހާ ވެފައިވަނީ އިންސާނާ މި...

ޤައުމަށް މިވަނީ ކިހިނެއް ! ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ފަހުރުވެރިވޭތަ !؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެކޭ ބުނާ އަޑު އަހަމެވެ. ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ފަޙުރުވެރިވާންޖެހެޔޭ ކިޔާތީވެސް އަޑު އަހަމެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގެ ދަރިޔަކަށް ވީތީ ފަޙުރު ވެރިވާންޖެހޭ ހާލަތެއްގަ ބާވައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކޭ އެއްފަދައިން މިހާރު...

އެ ވިދާޅުވާ ގައުމުތަކުގައި ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލެނީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔެފައިވާތީ !

މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ގައުމުގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ މެމްބަރަކު ހޮވޭ ޕާޓީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހޮވުނު ޕާޓީން ކެނޑިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކަނޑާލައިފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ ގޮތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް...

ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ދެއްކި މައުމޫންގެ “ހުތުރު” ފޮޓޯތައް މިހާރު ދެއްކޭނެތަ؟

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޮނުވާ ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ވަނީ އާދަޔާ ހިލާފު ފޮޓޯތަކެއް ދައްކާފައި  އެވެ. އެ ފޮޓޯތައް ދެއްކީ އެ ޗެނަލުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އިންނަވަނި ކޮށެވެ."ފޮޓޯ: ދިވެހި އޮބްޒާވާސް"...

ރާސްޓަސް އާއި ރީލޯޑު ކޮށްލަން “ފަސޭހަ ރީޗާޖު” ވަރެއް ނެތް!

ބުރަ، އަބަދުވެސް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އަވަސް ، ފަސޭހަ އަދި އިންނަ ތަނެއްގައި އިނދެގެން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކެވެ. މިފަހަރު ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ މި ކުންފުނިން އާންމުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި އެވެ. ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން...

ހިތުގެ އެއްފަޅި ފެއިލްވެފައިވާ އައިސްތުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ނ. މިލަދޫ ސައުތްބްރީޒް، އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އައިޝަތު އަބްދުއް ރަހުމާން (އައިސްތު) މިވަގުތު އޮތީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުގެ ކޮންޓިނެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ އައިސީޔޫގައި އެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އައިސްތުއަށް ސީރިއަސް އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާކަން އެނގުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ...
-ads by cocacola-