facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތަމާ!

މައިންބަފައިންނަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދުނިޔެއަށް އައުމުގެ އަސްލެވެ. އެ އަސްލުގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީންވަނީ ވާޖިބު ކުރައްވާފައެވެ.މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެއީ އެމީހުންނަށް އިޙްސާންތެރިކޮށްހިތުމެވެ.އެމީހުންނަށް ބޯލަނބާ، އެމީހުން ބުނާބަސް އެހުމެވެ. އެމީހުންގެ ހިތަށް އުނދަގުލެއްލިބިދާނެ ނުވަތަ ހިތް ނުރުހިދާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން ދުރުވުމެވެ.މާތް ﷲއަށް އަޅުކަންކުރުމާއި ވިދިގެން...

ގެވެށި އަނިޔާ: ފެންނަ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދަނީ ހެއްޔެވެ؟

ޖެހިގެން ހުރި ގޭގެ ދެމަފިރިން ތަޅާފޮޅާ، ޒުވާބު ކުރާ އަޑު އަބަދުވެސް އިވެއެވެ. އަންހެންމީހާއަކީ ރަށުން ބޭރު މީހެކެވެ. ކައިވެނިކޮށްގެން ރަށަށް އައީއްސުރެ ފިރިމީހާގެ އެކި އަނިޔާތަކާއި އިހާނެތި ބަސްތަކާއި އޭނާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ހިސާބުގަނޑު އެންމެންނަށް މިކަން އެނގެއެވެ. އޭނާގެ މޫނުން އަނިޔާގެ ނިޝާނެއް...

ޖިންސީ އަނިޔާ: އާންމުވަމުންދާ ނުރައްކަލެއް

އަދުގެ ކުޑަކުދިންނަކީ މާދަމާގެ ޒުވާނުންނެވެ. ގައުމު ހިންގުމުގެ މުގުލުގައި ހިފަންތިބި ގައުމުގެ މޭސްތިރީންނެވެ. މައިންބަފައިންގެ ދެލޮލުގެ ނޫރެވެ. ހިތުގެ ފިނިކަމެވެ. ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފަޔަކުވެސް އެމީހުންގެ ދަރިން ބަލާ ބޮޑު ކުރަނީ އެތަށް ފޮނި އުންމީދުތަކަކާއި އެކުގައެވެ. ތިމާގެ ދަރިންނަކީ ޤައުމުގައި ބޭނުންތެރި ދަރިއަކަށްވެ، އެ ދަރިންގެ...

‘ތައްޔާރު’ ޖަލްސާގެ ތައްޔާރީތަކަށް ރައީސްގެ ފާޑުވިދާޅުވުން

'ތައްޔާރު' ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތައްޔާރީތަކާއި ދޭތެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ ޖަލްސާ ހިނަގަމުންދަނީ  ރޭވިގޮތާއި ތަފާތުކޮށް ކަމަށެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ވީޑިއޯތަކެއް ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަމަވެސް...

އަނަސްގެ ހިޔާލު: ހިލޭ ދަތުރުތަކަށް ލިބުނު ތާއީދު، ލާރި ނަގަން ފެށުމުން ލިބިދާނެބާ !؟

ލ ފޮނަދޫން، އަހުމަދު އަނަސް:- މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދަވަހު  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް، އެމްޕީއެލް އިން ވަނީ ހައްދުއްމަތީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ބަހުގެ ދަތުރުތަށް ފަށާފައެވެ. ބަސްދަތުރުތައް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމް.ޕީ.އެލް ގެ ސީއީއޯ ވަނީ ގަން ފޮނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ދެއްވާފައެވެ....

މި ބޭބެއަށް އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ! އެކަނި ގެއެއްގައި އުޅޭތާ 40 އަހަރު ! ހާލަތު ވަރަށް...

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯގައިވާ ބޭބެއާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ ފޭސްބުކުން ރޭ ފެނުނު ޕޯސްޓަކަށް ފަހުގަ އެވެ. އެ ޕޯސްޓްގައި ލިޔެފައި ވަނީ ސ ހުޅުދޫ ހިރުނދުމާގޭގައި ދިރިއުޅޭ އަލީ ތަކުރު އަކީ މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރުން ފެށިގެން ހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް...

ރިޔާޒު ރަޝީދަށް ހަޖޫޖެހި މީހުން ކޮބާ !

މިހާރު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ފާރިޝް މައުމޫންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 27 މެއި 2015 ގައި ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެ ތަރައްގީވެ ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު ރަނގަޅުވެގެން ދިއުމުން، އޭޓީއެމަކަށް އައިޑީ ކާޑު ޖަހާލިއަސް މިހާރު ޑޮލަރު ނިކުމެގެން އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ރިޔާޒު...

ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ބަނޑަށް މަރުވާއިރު –އަރަބި ގައުމުތައް ހަތިޔާރު ބައް ކުރުމުގައި !

ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު އެދަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ދައްޗާއި ހިތާމަ ތަހައްމަލު ކުރަމުންނެވެ. އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެތިބީ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަ އެވެ. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އިންތިހާއަށް އެބަ އޮތެވެ. މި ހާލަތުގައި މީޑިއާގައި ދައުރުވާ...

ދުވަހުގެ ހީރޯ ހުޝާމް: މޫދަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރުން އެއީ ގައުމަށް ހިދުމަތެއް ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތެއް

މީ މިއަދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ކައިރިން މޫދަށް ވެއްޓުނު ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރި އެމްއެމްއޭގެ މުވައްޒަފު އާދަމް ހުޝާމްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ހުޝާމް ވަނީ ދުވަހަށް މިވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ. ހުޝާމް އަކީ ހއ ވަށަފަރަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. ކައިވެންޏެއް ކޮށް،...

ދެދުނިޔޭން ކާމިޔާބު އެދޭ ނަމަ ތިބާގެ މަންމައަށް އޯގާތެރި ވާށެވެ. އަޅާލާ ލޯބިދޭށެވެ.

އިންސާނުން މި ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކޮށްފައެވެ. މި މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އިންސާނާ ހޭދަ ކުރާ މަރުޙަލާއަކީ އެންމެ މުހިންމު މަރުޙަލާއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް މި މަރުޙަލާގައި މައިމީހާ ނުރައްކާތަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދެއެވެ. އެހެންކަމުން މައިމީހާ ވެފައިވަނީ އިންސާނާ މި...
-ads by cocacola-