facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ރައީސް މައުމޫން އާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހާލުކޮޅު ބަލައިފިން: ހައުސިން މިނިސްޓަރު

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ހާލުކޮޅު ބައްލަވާލައްވާފައިވާކަމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ...

ކަޅު ފޮށިން ރައީސް މައުމޫނާ ދެކޮޅަށްވެސް ހެކި ލިބިއްޖެ: ފުލުހުން

އެންދެރިމާގެއިން ނެރެގެން ގެންދިޔަ ކަޅު ފޮށިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ދެކޮޅަށްވެސް ހެކި ލިބިފައިވާކަމުގައި ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެވެ. ނޫސްވެރިންގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް...

އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ތައްޔާރު، މިދަނީ ޗުއްޓީއަކަށް: ދުންޔާ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ޓްވީޓެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން ކުރައްވައިފި އެވެ. ދުންޔާގެ އެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރިންވެސް ދުރަށް ދިޔަ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ދާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑު...

ހަމަނުޖެހުން  ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ސަލާމަތީ ބާރުތައް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި އެ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބުނެފި އެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ސްޓޭޓްމެންޓެއް މިކަމާއި ގުޅިގެން އިއްވާފައިވާއިރު ފުލުހުންގެ...

އެމްޕީ އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮގެ ފޯނު ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި

ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ކޮއްކޮ، އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޒާލިފްގެ ފޯނު ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އިލްހާމްގެ އާއިލާ މެމްބަރަކު ބުނީ ޒާލިފްގެ ފޯނު ފުލުހުން ހިފެހެއްޓީ އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުންނާއެކު މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ދިއުމުން ކަމަށެވެ. އިލްހާމްގެ...

މާދަމާ ހާޒިރުވާން އަންގައި، އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މިއަދު ހައްޔަރު ކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު މާޝާ މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ، އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޒާލިފް ވިދާޅުވީ އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ދެންމެ ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު މާދަމާ ހެނދުނު 09 ޖަހާއިރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. ފުލުހުން...

ވަކީލުންްނާއި އާއިލާއަށްވެސް މައުމޫނާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލަކަށްވެސް އަދި އާއިލާ މެމްބަރަކަށްވެސް ރައީސް މައުމޫން އާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމުގައި ކަރެކްޝަނުން އަންގާފައިވާކަމުގައި ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މައުމޫން ހަމީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ...

ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން ގެއްލޭފަދަ މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން: އެމްއެންޑީއެފް

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން ގެއްލޭގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރު، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފުން) ނަސޭޙަތްތެރިވެ އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ. މިކަމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި އެވެ. "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 253  ވަނަ މާއްދާގެ...

އެމްޕީ އިލްހާމް އާއި ޝިނާން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނު ކޮށްފި

އެމްޕީ އަބްދުﷲ ޝިނާން އާއި އިލްހާމް އަހުމަދު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ދެ މެމްބަރުން ހޯދަމުން އަންނަނީ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. "މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މ.އަލިމަސްވާދީ، އަބްދުﷲ ސިނާން އާއި ގއ.ގެމަނަފުށި، އޯކިޑުމާގެ...

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފަރުދީ ގޮތުން ހުކުމެއް އަމުރެއް ނުރެނެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފަރުދީ ގޮތުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއްވިޔަސް ނެރުމުގެ އިސްތިސާސް ނުއޮންނާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރެނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ މީލާދީ ސަނަތުން 05 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ޖަލަށްލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ...
-ads by cocacola-