facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑް ވީ މިހެންވެ ކަމަށް ވެދާނެ !

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް "ޓްވިޓާ" މިއަދު ވެފައިމިވަނީ ހަބަރު ފެތުރުމާއި ހަބަރު ލިބިގަތުމުގެ އެންމެ އަވަސް އެއް މަސްދަރަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުންނާއި ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި އަދި ރާއްޖޭގެ މަސްރަހާއިމެދު ކަންބޮޑުވާ އެންމެންފަދަގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް ބަލަމުން ދަނީ ޓްވިޓާއިން...

ކަޅު ފޮށިން ރައީސް މައުމޫނާ ދެކޮޅަށްވެސް ހެކި ލިބިއްޖެ: ފުލުހުން

އެންދެރިމާގެއިން ނެރެގެން ގެންދިޔަ ކަޅު ފޮށިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ދެކޮޅަށްވެސް ހެކި ލިބިފައިވާކަމުގައި ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެވެ. ނޫސްވެރިންގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް...

އިންޑިއާއިން ސިފައިން ނުފޮނުވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރަށް ވަނީ ލިބިފައި: ޑިފެންސް

އިންޑިއާއިން ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ނުފޮނުވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި އެވެ. އެ ނޫސްބަޔާނުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ ސިފައިން ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ...

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިފި

އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނަށް ނިސްބަތްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެ މެމްބަރުން ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ. އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބުނެފައިވަނީ އެ މެމްބަރުން މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަންނަން އުޅުނީ މަޖިލީސް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރުމުން ސިފައިން ވަނީ...

ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރީކީ ނޫން، އަތް ގަދަކުރީ: ޗައިނާ

ނޮވެމްބަރު، 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއިން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކޮށްދިނީކީ ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް އަތް ގަދަ ކުރީ ކަމުގައި ސިފަވާގޮތަށް ޗައިނާއިން މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި އެވެ. ޗައިނާއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ގްލޯބަލް ޓައިމްސްގައި އެވެ. ޗައިނާގެ ގްލޯބަލް ޓައިމްސްގައި ބުނެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ހާދިސާގައި...

ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކީލުންގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ ތަހުގީގު ނުކުރާ ވަގުތުތަކުގައި : ޕޮލިސް

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކާއި ވަކީލުން ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ ތަހުގީގަށް ސުވާލު ނުކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކީލުންގެ ފުރުސަތު ފުރު ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން އަންނަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ހަބަރެއް ކަމަށެވެ. "ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް...

އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ތައްޔާރު، މިދަނީ ޗުއްޓީއަކަށް: ދުންޔާ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ޓްވީޓެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން ކުރައްވައިފި އެވެ. ދުންޔާގެ އެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރިންވެސް ދުރަށް ދިޔަ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ދާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑު...

ހަމަނުޖެހުން  ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ސަލާމަތީ ބާރުތައް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި އެ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބުނެފި އެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ސްޓޭޓްމެންޓެއް މިކަމާއި ގުޅިގެން އިއްވާފައިވާއިރު ފުލުހުންގެ...

އެމްޕީ އިލްހާމް އަމިއްލައަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ

ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު މިއަދު އަމިއްލައަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އިލްހާމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ މިއަދު 11:37 ހާއިރު އެވެ. އިލްހާމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވާއިރު ފުލުހުން އިއްޔެ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކުރި އެވެ.ނަމަވެސް...

ދުންޔާގެ ޓްވީޓަށް ޝައިނީގެ ރައްދު: ތިއީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަ ތަކެއް

ރައީސް މައުމޫން ދޫކޮށްލުމަށް ދުންޔާ މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ. ޝައިނީގެ ރައްދުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މައުމޫން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ބަގާވާތެއް ގެންނަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމުގައިވާއިރު ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެހެން ކުށްވެރިންނާއި ތަފާތުކޮށް ކަންކަން ކޮށްދޭންވީ...
-ads by cocacola-