facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ޓީޗަރަކު ހޯދަން 10 އަހަރުވަންދެން ދަރިވަރަކު ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކިޔަވައިދޭން އުޅުނު މިސްރު ޓީޗަރަކު ހޯދަން ސައުދީ މީހަކު ކުރި މަސައްކަތް 10 އަހަރު ފަހުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.މިހާރު ސައުދީގައި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަދި ތައުލީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާރެއްކަމަށްވާ އަހުމަދު އަލް ކަހަރް އޭނާއަށް މީގެ...

ކުއްލި ކުއްލިއަށް ނިދޭތީ ކަޒަކިސްތާނުގެ އަވަށަކުން މީހުން ހުސްކުރަނީ

ކަޒަކިސްތާނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ކަލާޗީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ނިދާ ބަލި ޖެހޭތީ އެ އަވަށުން މީހުން ހުސްކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް ރަޝީޔާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ އަވަށުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހޭތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަނީ...

އިންޑިއާގެ ކުއްޖަކު ހެދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުޑަ ސެޓެލައިޓް ނާސާއިން އިފްތިތާޙުކުރަނީ

ޖައްވުގެ ތާޢުލީމަށް ޚާއްޞަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ހުންނަ ރިފަތު ޝާރޫކް ކިޔާ އިންޑިއާގެ ކުއްޖަކު ހެދި މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުޑަ އަދި އެންމެ ލުއި ސެޓެލައިޓް ނާސާއިން އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ކަލަމްސެޓް ކިޔާ އެ ސެޓެލައިޓް މިއަންނަ ޖޫން މަހުގެ 21 ގައި އިފްތިތާޙުކުރާނެ އެވެ. ކަލަމްސެޓް...

މީހުންނަށް ފޮނި ދައްކަން އުޅުމުގައި މިސޮރު ނިމިދިޔަ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ !

ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަ، އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ޗައިނާގައި މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ ބިރު ކުޑަ މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އުސް ތަންތަނަށް އަރައި އެތަންތާނގައި ހުރެ ވީޑިއޯ ލައިވް ކުރެ އެވެ. އަދި ސެލްފީ ނަގާ ހަދަ އެވެ. ޗައިނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ވެއިބޯގައި މީނާގެ ދެ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޑިޒައިނަކަށް ރެފިއުޖީ ޓެންޓެއް!

މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތައްޔާރު ކުރި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޑިޒައިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ޑިޒައިނަކަށް ރެފިއުޖީ ޓެންޓެއް ހޮވިއްޖެ އެވެ.ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އައިކިއާ ފައުންޑޭޝަން އާއި ޔޫއެންގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީ ގުޅިގެން ޑިޒައިންކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޓެންޓު އެއްވަނަ...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ބޫޓު ސޭލެއްގައި ވިއްކާލަނީ

އިޓަލީގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ބޫޓު ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފެއާއެއްގައި ވިއްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ.މަޝްހޫރު އޭޕީއެލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެ ބޫޓަކީ 24 ކެރެޓު ރަން ބޭނުންކޮށްގެން އަތުން ހަދާފައިވާ ބޫޓެކެވެ. އަދި ބޫޓުހަދަން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ބިނބުލުގެ ހަންގަނޑެވެ."ދުބާއީ ސޯލް ޑީއެކްސްބީ ފުޓްވެއާ ފެއާ"...

ދުވަހުގެ ރެކޯޑް: އިސްތަށިގަނޑު އެންމެ ދިގު އަންހެނާ

ދުވަހުގެ ރެކޯޑް ސެގްމެންޓްގައި މިއަދު މި ގެނެސްދެނީ، ދަ ބުކް އޮފް ގިނީސް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސްގައިވާގޮތުން ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އިސްތަރިގަނޑު ދިގު އަންހެނާ އާއި މި ރެކޯޑާއި ބެހޭ ކުޑަ މައުލޫމާތުކޮޅެކެވެ. ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަ އަންހެންމީހާގެ ނަމަކީ ޝީ ޤީޕިން އެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތެކެވެ....

ބަދަން ފަޅަން ގެންގުޅެވުނީ އަތު ބޮމެއްކަން އެނގުނީ 25 އަހަރު ފަހުން !

ޗައިނާ ރައްޔިތަކު ބަދަނުގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ވޯލްނަޓް ފަޅަން ގެންގުޅެވުނީ ނަޓް ކްރެކާއެއް ނޫން ކަމާއި އެއީ އަތު ބޮމެއްކަން 25 އަހަރު ފަހުން އެނގިއްޖެ އެވެ. ޗައިނާގެ ޝާންޒީ ޕްރޮވިންސްގެ އަވަށެއް ކަމުގައިވާ އަންކަންގް ގެ ރައްޔިތަކު އޭނާ ބަދަން ފަޅަން ގެންގުޅުނު އެތި ފުލުސް އޮފީހަށް...

އިންޑިއާ މީހެއްގެ ގައިން 150 ޕިން ނަގައިފި، ޕިންތައް ގަޔަށް ވަތްގޮތެއް ނޭނގެ

އަބޫ ދާބީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި، އިންޑިއާ މީހެއްގެ ގައިން އޮޕަރޭޝަންކޮށްގެން 150 ޕިން ނަގައިފި އެވެ.އިންޑިއާގެ ރަޖިސްތާނަށް އުފަން، އުމުރުން 56 އަހަރުގެ ބަދްރިލާލް ކިޔާ އެމީހާގެ ހަށީގަނޑު ތެރޭގައި އެ ޕިންތައް ހުރިކަން އެނގުނީ ފަޔަށް ތަދުވާތީ މިއަހަރު ކުރީކޮޅުގައި ހެދި އެކްސްރޭތަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު ހެދި ޓެސްޓުތަކުން...

ގަސްތުގައި ހިންޏެއް މަރާލި ސައުދީ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ސައުދީގައި މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ގަސްތުގައި ހިންޏެއް މަރާލި މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވައިފި އެވެ. އެ މައްސަލައ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސައުދީ ރައްޔިތެކެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ އެ މައްސަލައިގާ ބުނެފައިވަނީ މައްސަލައިގާ ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ވަނީ ގަސްތުގައި ހިންޏަކަށް...
-ads by cocacola-