facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ކެރޮޓެއް ކަމަށް ހީކޮށް އަގުބޮޑު ކާރެއްގެ ބައެއް ހިމާރެއް ކާލައިފި

ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ކާރެއްގެ ބައެއް ހިމާރެއް ކާލައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޖަރުމަނުގެ ގީޒެން އަވަށުގެ ހިމާރު ކޮށްޓެއްގެ ކައިރީގައި މެކްލާރެން 650އެސް ބްރޭންޑްގެ މިކާރު ޕާކުކޮށްފައި އޮއްވައެވެ. ފުލުހުން އަދި ކާރުގެ ވެރިފަރާތުންވެސް ބުނެފައިވަނީ ހިމާރު ކާރުގެ ފެންޑާރ ގެ ބައެއް ކާލިކަމަށް ބެލެވެނީ  ކާރަކީ...

މެކްސިކޯގެ ސިޓީއަކަށް ވާރެއާއެކު މަތިން މަސް ފައިބައިފި

މެކްސިކޯގެ އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ ޓަމްޕިކޯ އަށް އިއްޔެ ވެހުނު ވާރެއާއެކު މަތިން މަސް ފައިބައިފާ ވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިވިލް ޑިފެންސުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ތަމައުލިޕާސް ސިވިލް ޑިފެންސުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެ އެ ގައުމުގެ ޓަމްޕިކޯ އަވަށަށް ވާރޭ ވެހުނު އިރު ވާރެއާއެކު މަތިން...

މި ދައިތަ ބޮޑު ޖަންގައްޔެއްގައި ރޯވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާލީ ތަވައެއްގެ އެހީގައި !

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމުގައިވާ މައިނޭ ގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާލި އަންހެނަކަށް މައިނޭ ފަޔަރ ރޭންޖަރސް އިން ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ. ނޭންސީ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެންމީހާ އެ އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވަނީ ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭ ތަވައެއްގެ އެހީގަ އެވެ....

ޑޮލަރު ތަކަކާއެކު ކާރެއްގެ ތެރެއަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު ލާފައި މަންމައަކު ފިލައިފި

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމުގައިވާ އޮކްލަހޯމާގައި ޑޮލަރު ތަކަކާއެކު ތުއްތު ކުއްޖަކު ކާރަކަށް ލާފައި މަންމައަކު ފިލައިފި އެވެ. މި ހާދިސާ އޮކްލަހޯމާގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު އެ ކުއްޖާ ކާރުގެ ޝީޓްގައި އޮއްވާ ފެނުނީ ޕާކަކަށް ގޮސް އުޅުނު ބަޔަކަށެވެ. އެ ތުއްތު ކުއްޖާއާއެކު އެ ކުއްޖާގެ...

އެއް ހަށިގަޑަކުން ގުޅިފައިވާ ތަންޒާނިއާގެ ދެބެން ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވަން ފަށައިފި

އެއް ހަށިގަނޑަކުން ގުޅިފައިވާ، ތަންޒާނިއާއަސް ނިސްބަތްވާ ދެބެން ކަމުގައިވާ މާރިޔާ އަދި ކޮންސޮލާޓާ، އެގައުމުގެ ޔުނިވާސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ ރުއާހާ ކެތޮލިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވަން ފަށައިފި އެވެ. މި ދެބެން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އެ ގައުމުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ދެބެންނަށެވެ. ސްކޫލު ދައުރުއްސުރެ އެގައުމުގެ މީޑިއާއިން މި ދެމީހުންގެ ވާހަކަ...

ޓީވީ ޝޯ އެއްގައި ލަވައެއް ކިޔުމުން، އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ޝޭޚަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މިސްރުގެ އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ޝޭޚަކު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ޔުނީފޯމުގައި ހުރެ، ޓީވީ ޝޯއެއްގައި ލަވަ ކިޔުމުން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. ސަސްޕެން ކޮށްފައިވަނީ އަލް އަޒްހަރީ ޝެއިޚް އިހާބު އަލް ޔޫނިސް އެވެ. އޭނާ މިސްރުގެ ޓީވީ ޗެނަލަކު ދެއްކި ޝޯއެއްގައި ކިޔާފައިވާ ލަވަ އަކީ...
video

މުސްލިމަކާއެކު ސައިބޯން އިން އަންހެންކުއްޖަކަށް ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރަކު ހަމަލާ ދީފި !

މުސްލިމު ފިރިހެން ކުއްޖަކާއެކު ސައިތައްޓެއް ބޯން އިން ހިންދޫ އަންހެން ކުއްޖަކަށް، ބީޖޭޕީގެ އަންހެނުންގެ ގޮފީގެ ލީޑަރު ހަމަލާ ދީފި އެވެ. ހަމަލާ ދޭ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނައިރު ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ އަލީގަޅުގެ ކެފޭއެއްގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ފިރިހެން ކުއްޖަކާއެކު ސައިބޯން...

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންގެ ލޯނުތައް މާފު ކޮށްދޭއިރު ބައެއް މީހުންނަށް މާފުކޮށްދިނީ އެންމެ ލާރިއެއް !

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް މައާފުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އެކަމަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް ޖޯކު ޖެހުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ދަނޑުވެރިން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ. ދަނޑުވެރިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ބައެއް ދަނޑުވެރިން ނަގާފައިވާ ލޯނުން އެއް ލާރި 19 ލާރި އަދި...

“ރަން އަހެއް” ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަސް ކަމަށް !

ތުރުކީގައި ރަންކުލައިގެ އަހެއްގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކޮށް އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަސް ކަމަށް އެމީހުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ. ހަމައެކަނި އެމީހުނެއް ނޫނެވެ. އަހާއިބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންވެސް ބުނަނީ އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަސް ކަމަށެވެ. މި އަހަކީ "އަޚާލް ޓޭކޭ" ނަމަކަށްކިޔާ ނަސްލަކަށް...
video

ލުބުނާނުގައި ކަނބަލުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އުނގުޅަނީ ޗޮކުލެޓު

ލުބުނާނުގެ ބައެއް ސެލޫންތަކުގައި ކަނބަލުންގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ޗޮކުލެޓު އުނގުޅަން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން ލުބުނާނުގެ ބައެއް ސެލޫންތަކަށް، އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރަން ދާ ކަނބަލުންގެ ބޮލުގައި ދިޔާ ޗޮކުލެޓު އުނގުޅާ ކަމަށާއި އަދި ބައެއް ސެލޫންތަކުގައި އެކަމަށް ނަޓެއްލާ ބޭނުން ކުރާކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި...
-ads by cocacola-