facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ކުޑަހުވަދޫ ފުލުސް އޮފީހުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ.  ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ނައްތާލާފައިވަނީ 144 އިންސިޑެންޓެއްގައި ހިމެނޭ އެކި...

ހަނިމާދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅިއްޖެ

ހދ ހަނިމަދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅިއްޖެ އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅިފައިވަނީ ރޭ އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްގަ އެވެ. އެ ހަރަކާތުގައި ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅުނު ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް...

ކޮލަމްބިއާގައި ކިސަޑު ފައިބައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބިއާގެ "ޕުތްމަޔޯ" ޕްރޮވިންސްގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން 220 މީހުން ގެއްލި 202 މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރެޑްކްރޮސް އިން ހާމަ ކުރެ އެވެ. މި ހާދިސާގައި ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށާއި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ...

އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

 އެސްޓީއޯގެ އަތޮޅުތަކުގެ ފިހާރަތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 އަދި 21 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއި ސީނިއާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފާމަސީތަކުގެ މުވައްޒަފުން...

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރަންވީ މިހެން!

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒު ދުބާއީ އަކީ މިހާރު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިންނާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއރާގައި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މުސްލިމް ގައުމެއްގެ ސިޓީ އެވެ.  ދުބާއީގައި ޓޫރިޒަމް ކުރި އަރުވަނީ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއްގައި އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފު އަމަލުތައް ނުކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކެއް ހަދައިގެންނެވެ.ހަމައެގޮތަށް...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެ ހިންގާ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 50 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ، 1680 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑުހިލަ ޖަހާނެ ކަމަށްެވެ.ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ނެދަލޭންޑުސްގެ ވަން އޫޑް ކުންފުނިންނެވެ. އެ...

އެއްފަހަރާ ވަދެވޭގޮތް ނުވުމުން ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ސިޓީ ރައްދު ކުރެވޭގޮތެއް ނުވި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމްޑީޕީގެ 100 އެއްހާ މީހުންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ސިޓީ ރައްދު ކުރެވޭގޮތެއް ނުވިކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.އެމީހުން ސިޓީ ހިފައިގެން ހޯމް މިނިސްޓްރީ ހުންނަ...

އެމްސީއެސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮރެންސިކް އާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ސާރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރޭޓު ގުޅިގެން އެމްސީއެސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮރެންސިކްއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.  "އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ފިންގަރޕްރިންޓް އެންޑް ފޮރެންސިކް އެވިޑެންސް" ގެ ނަމުގައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ން 10 އަށް މާފުށި...

އަމިއްލަ ގައިގަ ރޯކޮށްލި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް، %80 ފިހިފަ: އައިޖީއެމްއެޗް

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ގދ ތިނަދޫގައި އަމިއްލަ ގައިގާ ރޯކޮށްލީ ބިދޭސީ މީހާއަށް އިތުރަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެގެނެސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެމީހާގެ ހާލު ސީރިއަށް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަރު ޒީނަތު އަލީ ހަބީބު ވިދާޅުވީ ބިދޭސީ...

ހުޅުލޭ ފެރީ އަގު ބޮޑު ކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް: ޓްރާންސްޕޯޓު

ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ ފެރީ ޓިކެޓުގެ އަގު ބޮޑު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.އެއާޕޯޓްސް ފެރީ އޮޕަރޭޓާ އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖީއެސްޓީ ނަގަން ފަށާފައިވާތީ މިމަހުގެ 10 ން ފެށިގެން ޓިކެޓުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ކޮޅަކަށް...
-ads by cocacola-