facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ގައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ މެއަށް ތަދެއް އަރާތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ ދަންވަރު 2:19 ހާއިރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހިންމަފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް އޭނާ ނިޔާވީ...

ފެނަކައަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލައިގާ ނިމާލް އާއި އިތުރު ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ފެނަކައަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގާ ކުރީގެ އެމްޑީ ނިމާލް އާއި އިތުރު ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން އޭސީސީން ފޮނުވައިފި އެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު އޭސީސީން ބުނެފައިވަނި ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ،...

ޓްރަމްޕްގެ ނިންމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ނިންމައި، އެކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވާއިރު އެ ިންމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްެވެރި ކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖެއިން އެމެރިކާއަށް މިކަމަށް ގޮވާލާފައިމިވަނީ އެމެރިކާގެ ނިންމުން އިއުލާނު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގަ އެވެ....

ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ ގާތް ބައިވެރިޔާ: ރައީސް ޔާމީން

ޗައިނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއާއި ތަރައްގީގެ އެންމެ ގާތް ބައިވެރިޔާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރިތާ 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގެ ލެޖެންޑޭލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވެވި...

ޗައިނާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ޢާއިލާތަކާއި، ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ އަދާހަމަތައް ރައީސް އޮފީހުގެ މީޑިއާ އިން ހިއްސާ ކުރަމުން އަންނައިރު ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،...

އުމަރު ނަސީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅެން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައި އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފި އެވެ. އުމަރު ނަސީރު މިކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވަނީ ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި އެވެ. އެ މެސެޖުގައި އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް...

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އުޅަނދެއް ކަނޑުމަތިން ފެނިއްޖެނަމަ 191 އަށް ގުޅުއްވާ: އެމްއެންޑީއެފް

ތޫފާން އޯޗީގައި ލަންކާ އަދި އިންޑިއާއިން މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުތަކެއް ގެއްލިފައިވާއިރު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އުޅަނދެއް ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކުރައްވާ ކޯސްޓްގާޑްގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު 191 އަށް ގުޅުއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ. ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ލަންކާގެ 30 މަސްބޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ދުވަހަށް...

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރު ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޗައިނާ...

ކުޑަހުވަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ކުޑަ ހަތަރު ކުއްޖަކާއި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި  

ދ ކުޑަހުވަދޫގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ކުޑަ ހަތަރު ކުއްޖަކާއި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ރޭގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށެވެ. ހައްޔަރު ކުރި ކުޑަ ހަތަރު...

ދެ ރުފިޔާގެ އައު ޝިޕްމެންޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އައު ދެ ރުފިޔާގެ ފައިސާ ފޮތީގެ އައު ޝިޕްމެންޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. އައު ޝިޕްމެންޓެއް ގެނެސް ދައުލަތުގެ ހަޒާނާގައި މިހާރު ރައްކަކޮށްފައިވާއިރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވަނީ ދެ ރުފިޔާގެ އައު ޝިޕްމެންޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ އިއްޔެ ކަމަށެވެ. ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ދެ...
-ads by cocacola-