facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާއިން އައްޑޫ ސިޓިއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި އެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވަނީ ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި 15 އޮކްޓޯބަރު 2017 ގައި ސ.ގަން ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިފި ކަމަށެވެ."ޕޯސްޓުގެ މަގުން ނެދަލޭންޑްސް އިން...

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓެއް ފަރަކަށް އުރިއްޖެ

ޕެޓްރޯލް ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓެއް ފަރަކަށް އުރިއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ ޅ. ފެލިވަރު ކައިރި ފަރަކަށް އުރުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދާން އޭރިއާގެ ސިފައިން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށެވެ. "12 މީހުން ބޯޓުގައި އެބަތިބި، މިކަމުގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ލިބިފައިވަނީ 06:15 ގައި" އެމްއެންޑީއެފުން...
video

ވަގު ފައިސާތަކެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ވީޑިއޯއެއް އާންމު ކޮށްފި

ވަގު ފައިސާތަކެއް ގެންގުޅު މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ކޮށްފި އެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މީހަކު ފިހާރައަކުން އެއްޗެހިތަކެއް ގަންނަ މަންޒަރެވެ. އެއީ ކޮން ފިހާރައެއްކަމެއް ނޭނގެ އެވެ ފުލުހުން ބުނީ މަތީގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ...

މުދަލު ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި

2016 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުޒަކާތުން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް ކަނޑައެޅުނު ބައިން މާލެސިޓީގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 އޮކްޓޫބަރު 2017 ން 17 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

އޭސީސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މައްސަލައިގެ އަދަދު ދަށަށް !

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާއާއި އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަންކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަދަދު ބޮޑުތަން ދަށްވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން އޭސީސީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާލާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި 259 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ...

އެމްއެންޑީއެފް އިން ރ ފައިނުގައި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯހެއް ފަށައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާއިން ރ.ފައިނުގައި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯހެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ހާމަކުރާގޮތުގައި މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހު 17 އަށް ރ.ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޯހުގައި 40 ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ރ.ފައިނުގައި މިއަދު މި ކޯސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މާފުށިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މާފުށިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި އަންހެން މީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު...

ދޯންޏެއް ފަރަށް އުރުމުން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

ދޯންޏެއް ފަރަށް އުރުމުން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ ދޯނި ފަރަށް އުރިފައިވަނީ ވާދޫ ރިސޯޓު ކައިރިން ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ދޯނި ފަރަށް އުރުނު އިރު 11 މީހުން އޭގައި ތިބި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގެ ތަފްސީލު...

އައްޑޫގައި އެކަނި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އަލީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އައްޑޫގައި އެކަނި ގެއެއްގައި ދިއިއުޅެމުންދިޔަ އަލީ ތަކުރު (އައްޑޫ މީހުން ކިޔާ ގޮތުންނަމަ "ވާވާ") ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ބަހެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ދުވަހަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިއަދު އަލީ ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ...

ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ބަސް ދަތުރުތައް ފަށައިފި – މި މަހުގެ 20 އާއި ހަމައަށް ހުރިހާ ދަތުރެއް...

ލާމު ލިންކު ރޯޑްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ލ އަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ....
-ads by cocacola-