facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink
video

ރޯދައިގެ ހަދިޔާ: ޤުރްއާން ކިޔެވުން

ރޯދައިގެ ހަދިޔާގެ ނަމުގައި ދުވަސް އިން ގެނެސްދޭ ދީނީ ނަސޭހަތުގެ ތެރެއިން މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ޝައިޚު ނިމާލް މުހައްމަދުގެ ދީނީ ނަސޭހަތްކޮޅެކެވެ. މި ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅުގައި ޝައިޚު ނިމާލް ވަނީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ތިބާ އާއި ތިބާގެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް ވެސް މި...

ޖަމިއްޔަތުއް ޝަބާބުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 2 މުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް، އިނާމުދީފި

ފ. ނިލަންދޫ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޝަބާބުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދީފިއެވެ.ނިލަންދޫ ޝަބާބު ޖަމިއްޔާ އިސްނަގައިގެން ފ.ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ބޭއްވި މި މުބާރާތްތަކުގެ ވަނަވަނއަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ...

އެތަކެއް ފާފަކުރުން ތަކަކުން ސަލާމަތްވެ ޙިދާޔަތް ލިބުނު ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ

މިއީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް، ޒުވާން އުމުރުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ބައިވަރު ފާފަ ކުރުން ތަކަކުން އަމިއްލައަށް ސަލާމަތްވެ ޙިދާޔަތް ލިބުނު ގޮތުގެ ހަޤީޤީ ވާހަކަ އެކެވެ. އުމުރުން 13 އަހަރުން ފެށިގެން 21 އަހަރު ވަންދެން ޝައިޡާނާގެ ނުބައި ވަސްވާހުގައި ޖެހި، މަގުން ކައްސާލާފައި ހުރެވުން ކަމުގައި ވިޔަސް،...

މަސްދުވަސް ވީތަނާ މައްޔިތާ އުފުލާ ފެރީ ހަލާކުވެ އުނދަގުލާއި ކުރިމަތިވެއްޖެ

މާލޭގައި މަރުވާ މައްޔިތުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލާން ފެށިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ވީތަނާ މައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް އުފުލާ ފެރީ ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ.ހުޅުމާލޭ ގަބުރަސްތާނުގައި މީހުން ވަޅުލާން ފެށީ ފެބްރުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެންނެވެ. ހުޅުމާލެއަށް މައްޔިިތާ ގެންދާ ފެރީއަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ތިލަފުށްޓަށް ގެންދިޔައީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު...

ލަންޑަންގެ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވުމުން މީހުން ހޭލެއްވި މުސްލިމުންނަށް ތައުރީފު އޮހެނީ

އިއްޔެރޭ ދަންވަރު އިނިގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރުގައި  ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއިން ގިނަ ބަޔަކު ސަލާމަތްވީ މުސްލިމުންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސަލާމަތްވި ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.ހާދިސާގައި ސަލާމަތްވި ބައެއް މީހުން މީޑިއާގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ ރޯދަ މަހަށް ވުމުން  ގިނަ މުސްލިމުން އުޅުނީ އަލިފާން...

އައްޝައިޚް އަބޫ ޒައިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއިން ޑޮކްޓަރީކަން ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ އައްޝައިޚް އަބޫ ޒަޢިދު ބިން މުޙައްމަދު ބިން މުޙައްމަދު ޤަބިއްޔު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވި އައްޝައިޚް އަބޫ ޒައިދު ގެ ދީނީ ފޯރަމްތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް ދަރުސްތައް މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް...

ޖަމިއްޔަތުލް ފަލާޙު ޤުރްއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ޖަމިއްޔަތުލް ފަލާޙުން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 16 ވަނަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.މިއީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ބާނީ އަލްމަރްޙޫމް އަބޫބަކުރު އިބްރާހިމްގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ.  މިއަދު ހެނދުނު ފެށި މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައިވަނީ މާލޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށެވެ.ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް 5 ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު...

ޤުރްއާނީ ގަވާއިދުތައް: 8 – މާތް ﷲ އަށް ވަކީލްކޮށްގެން ހުރި މީހަކަށް، ﷲ ފުދިއްޖެ އެވެ

މާތް ﷲ وَحِي ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.((وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)) سورة الطـلاق 3 މާނައީ " ﷲ އަށް ބަރޯސާ ވެއްޖެމީހާ؛ ފަހެ އޭނާއަށްޓަކައި ﷲ ފުދެއެވެ" މި އާޔަތުގައި މިވަނީ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރެކެވެ. މާތް ﷲ އަށް ވަކީލުކޮށް، ބަރޯސާވެގެން ހުރެއްޖެ މީހާ...

ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ސައުދީއަރަބިއްޔާއަށް ގޮސްތިބި ހުރިހާ ހައްޖާޖީން ތިބީ އަރަފާތު ބިމުގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހައްޖަށް ދިޔަ 2000 މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު އަރަފާތަށް ދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ހައްޖާޖީންގެ ހާލު ރަނގަޅު...

އޭނާގެ ޑައިރީ އިން ގަނޑެއް، އޭނާގެ އާދޭސް، އޭނާގެ ދުޢާ !

"ޑިއަރ ޑައިރީ.. ރެއަކީ ވަރަށް ބިރުގަތް ރެއެކެވެ. ހީވީ އަހަރެންގެ ފުރާނަ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑާއި ވަކިވަނީ ހެންނެވެ. އެވަގުތު ހިތަށް އެރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޙިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ. ފިލްމަކަށް ގޮސްފައި ރޭ ގެއަށް އާދެވުނީ ވަރަށް ދަންވަރުއެވެ. ގެއަށް އައިސްފައި ވެސް ނިދިނާންނާތީ އުޅެވުނީ ފޭސްބުކް...
-ads by cocacola-