facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ދިރާގުން އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ކުޑަކުދިން ހެއްވާލައިފި

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުން ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަކުދިންނަށާއި މަގުމަތިން ފެންނަ ކުދިންނަށް ދިރާގުން ދަނީ އީދު ހަދިޔާ ދެމުންނެވެ. އެ ކުންފުނިން  ބުނީ މާލޭގެ އިތުރުން ދިރާގުގެ ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް ހުންނަ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން...

މާތްވެގެންވާ ހަރަމް ފުޅަށް ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ މުސްލިމުންގެ މާތްވެގެންވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުނު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.މިހަމާދޭން ރާވާފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓު ތިން ޖަމާއަތެއް ގުޅިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ގުރޫޕް އަކީ މައްކާގައި ގާއިމްވެފައިވާ ގުރޫޕުތަކެއް ކަމަށާއި، އަނެއް...

ހައްޖަށް ގެންދާ ކުންފުނިތައް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކަނޑައަޅައިފި

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާނެ ކުންފުނިތަކުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ކުންފުންޏެއް އަލުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެންޓީ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ކުންފުނިތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ކުންފުނިތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ކުރިން...

ޖަމްޢިއްޔަތުލް ފަލާޙްގެ 46 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުލް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުންގެންދާ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް މި ރަމަޟާން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޖަމްއިއްޔަތުލް ފަލާޙް ގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރަތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ މާލޭގެ ޕްރައިމަރީ، ސެކަންޑްރީ އަދި ހަޔަރ...

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން އެދުނު ކުންފުނިތަކަށް އަލުން ޕޮއިންޓު ދޭން އޭސީސީން އަންގައިފި

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އެދުނު ކުންފުނިތަކަށް އަލުން ޕޮއިންޓްދީ، އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައިފި އެވެ.ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުންފުނިތަކަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ވާގޮތަށް ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ...

ރަށެއްގައި 70 ޕަސެންޓު މީހުން ރޯދަ ނުހިފާކަމަށް ޝެއިހަކު ވިދާޅުވުމުން އެކަން ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 70 ޕަސެންޓު މީހުން ރޯދަ ނުހިފާ ކަމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ދީނީ ދަރުސްއެއް ދެއްވަމުން ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުމުން އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.ދުވަހަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު...

މަސްދުވަސް ވީތަނާ މައްޔިތާ އުފުލާ ފެރީ ހަލާކުވެ އުނދަގުލާއި ކުރިމަތިވެއްޖެ

މާލޭގައި މަރުވާ މައްޔިތުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލާން ފެށިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ވީތަނާ މައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް އުފުލާ ފެރީ ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ.ހުޅުމާލޭ ގަބުރަސްތާނުގައި މީހުން ވަޅުލާން ފެށީ ފެބްރުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެންނެވެ. ހުޅުމާލެއަށް މައްޔިިތާ ގެންދާ ފެރީއަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ތިލަފުށްޓަށް ގެންދިޔައީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު...

ދީނީ ފަތުވާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ޝައިހް ރަޝީދު ހައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އައްޝައިހް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އެމަގާމަށް ޝައިހް ރަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވާ މިއަދު ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވާފައި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން...

ހަގީގީ ވާހަކަ: އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި ނަރުހެއްގެ ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކެސީ އެވެ. އުމުރަކީ 23 އަހަރެވެ. އަހަރެންނަކީ ނަރުހެކެވެ.  އަހަރެން ނަރުހަކަށް ވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހުނީ އުމުރުން 80 އަ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާއަކީ އަލްޒެއިމާ ކިޔާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ. މި ބައްޔަކީ މީހާގެ ހަނދާންތަށް...

އެތަކެއް ފާފަކުރުން ތަކަކުން ސަލާމަތްވެ ޙިދާޔަތް ލިބުނު ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ

މިއީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް، ޒުވާން އުމުރުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ބައިވަރު ފާފަ ކުރުން ތަކަކުން އަމިއްލައަށް ސަލާމަތްވެ ޙިދާޔަތް ލިބުނު ގޮތުގެ ހަޤީޤީ ވާހަކަ އެކެވެ. އުމުރުން 13 އަހަރުން ފެށިގެން 21 އަހަރު ވަންދެން ޝައިޡާނާގެ ނުބައި ވަސްވާހުގައި ޖެހި، މަގުން ކައްސާލާފައި ހުރެވުން ކަމުގައި ވިޔަސް،...
-ads by cocacola-