facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އާއި ބްރެޑްޕިޓް އަލުން ގުޅެނީ!

އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އާއި ބްރެޑްޕިޓް ވަރިވާން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުވެދާނެ ކަމަށް ގާތް މީހަކު ބުނެފި އެވެ.ދެ މީހުން ވަރިވާން ނިންމާ އެންޖެލީނާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ. އަދި ކޯޓު މަރުހަލާގައި އެންޖެލީނާ ވަނީ އެކި ފަހަރު އެކި ވާހަކަ...

ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އިމްރާން ޚާޝްމީ ނިކުމެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ މަގުބޫލު ތަރި އިމްރާން ހަޝްމީ، ކެންސަރަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.އިމްރާން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ ބުނީ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖުގެ ތައްޔާރީތައްކަމަށެވެ.https://twitter.com/emraanhashmi/status/881445748159557633ދާދި ފަހުން އިމްރާންވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކެންސަރާއި ކުރި...

ބަނޑުބޮޑު އިރު އެންމެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދަނީ ކަރީނާ ފަރާތުން: ސޯހާ

ސައިފް އަލީ ހާންގެ ކޮއްކޮ ސޯހާ އަލީ ހާންއަށް މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދަނީ ފަހަރި ކަރީރާ ކަޕޫރު ހާންގެ ފަރާތުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.ސޯހާ އާއި ފިރިމީހާ ކުނާލް ކެންމޫއަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާނު ކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ.ސޯހާ ނޫހަކަށް...

ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަންހެނާގެ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް އުފެއްދި ފިލްމަށް އޮސްކާ ލިބުމުގެ އުންމީދު

ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ދެ އަންހެން ކޮއްކޮ އިން 200 ފިރިހެނުންނާއި ބަޑި ހަނގުރާމަކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދި ގޮތުގެ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު "މައި ޕިޔޯ ލޭންޑް" އޮސްކާއަށް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމު ނޮމިނޭޓްވެފައިވަނީ ފޮރިން ލޭންގުއޭޖްގެ ކެޓަގަރީންނެވެ. މި ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ 2005...

ކުރުވާހަކަ: މަރު ޔަޤީން ވީމާ…

އަލްމަސްޖިދުލް ހަރާމްގެ މުންނާރު ތަކުން ބަންގީގެ މަތިވެރި ނަޣުމާގެ އަޑު ގުގުމަން ފެށުމާއި އެކު، ޤުރުއާން ކިޔަވަން ތިބި ބައެއް މީހުންވެސް ހަތިމްތައް ބަހައްޓާފައި ތެދުވީ ސުންނަތް ނަމާދު ކުރާށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު އަފުޒަލްގެ ގައިގައި ކޮއްޓާލީ، އަފްޒަލްއަށް ނިދިފައި އިނީމައެވެ. ދެލޯހުޅުވާލުމާއި އެކު އަފުޒަލްއަށް ފެނުނީ...

ބޭންގް ބޭންގް އެންމެ ކާމިޔާބު ފަސް ފިލްމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭ ނުކުތް ބޮލީވުޑް ފިލްތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދުވަހުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުނު ފަސް ފިލްމްގެ ތެރޭގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ބޭންގް ބޭންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ރިތިކް ރޯޝަންއާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު...

މާ ބޮޑަށް ބިޒީވެ، އައްޒަގެ އަގު ބޮޑުވަނީ!

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެން އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ އަންމަހު ޑައިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ނަހުލާގެ "4426" ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހަކަށެވެ.ފިލްމުގެ ޓީޒާ އާންުމު ކުރުމާއި އެކު ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދަނީ އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެމީހަކާއި...

ހިތް އެދޭވަރުން… 27 ވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ޝާހިލް އިނީ އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ޚިލާފަށް މިއަދު މަސައްކަތާއި މާގަޔާ ނުވެވިފައެވެ. އޭނާއަށް މިއަދު މާބޮޑަށް ޒީޝާން މަތިން ހަނދާންވަނީއެވެ. ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ލީޒާ އައި ފަހުން ގޭތެރޭގައި ކުރިން އޮންނަ އުފާވެރިކަމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ނޫރާ އާއި އެކު އަބަދު...

ބައްޕަ ޑައިރެކްޓު ކުރި ފިލްމެއްގެ ރިމޭކް ގައި ވަރުން ދަވަން

ބޮލީވުޑްގައ މިހާރު ވިދަމުން އަންނަ ތަރި ވަރުން ދަވަންގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން މީގެ 17 އަހަރު ކުރިން ޑައިރެކްޓު ކުރި ފިލްމެއްގެ ރިމޭކް ގައި ސަލްމާން ހާންގެ ބަދަލުގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅެން އޭނާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.ޑޭވިޑް ދަވަން ޑައިރެކްޓު ކުރި "ޖަޑްވާ" ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 1997...

ކަންގަނާގެ ޔޯގާ އިންސްޓްރަކްޓަރަށް އެޕާޓްމަންޓެއް ގަނެދީފި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަންގަނާ ރަނާވަތް އޭނާގެ ޔޯގާ އިންސްޓްރަކްޓަރު ސުރްޔަ ނަރަޔަން ސިންގަށް ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ގަނެދީފި އެވެ.ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ޔޯގާ އިންސްޓްރަކްޓަރު ސިންގަކީ ކަންގަނާގެ އުމުރުން 18 އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާއަށް ޔޯގާ ދަސްކޮށްދެމުން އަންނަ މީހާ އެވެ. ކަންގަނާ އާއި ސިންގާ ބައްދަލުވީ...
-ads by cocacola-