facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

މުނިފޫހިފިލުވުން

ރިތޭޝްއާއި ޖެނީލިއާއަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިންކަމަށްވާ ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް އާއި ޖެނީލިއާ ޑިސޫޒާއަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.މީޑިއާއާއި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އުޅޭ މި ދެ ތަރިންގެ ހަޔާތަށް އިތުރު މެންބަރަކު އައިކަންވެސް ހާމަކުރީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. ދަރިއަކު ލިބުނު ކަން ހާމަ ކުރުމަށް  މިއަދު ރިތޭޝް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލިބުނީ ފިރިހެން...

ރަންބީރު ނޫސްވެރިންތަކެއްގެ ފަހަތުން ދުވެފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް ދިރިއުޅޭގޮތް ބަލައި، ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯ ނަގާ ހަދަން އުޅުނު ނޫސްވެރިންތަކަކަށް ރަންބީރު ލަނޑެއް ދީފިއެވެ.އެ ދެތަރިން ރައްޓެހިވެގެން އިންނަން އުޅޭ ކަމުގެ ހަބަރުތައް ފެތުރިފައިވަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް އަގުބޮޑު އެޕާޓަމްނަޓްކަށް ބަދަލުވުމުން ނޫސްވެރިން ދަނީ އެދެމީހުން އެކުގައި...

އަރުޖުންއާއި ސޮނާކްޝީގެ ގުޅުމުގެ ހަގީގަތް ހާމަވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމަށްވާ އަރްޖުން ކަޕޫރާއި ސޮނާކްޝީ ސިންގ ރައްޓެހިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ބޮލީޑވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ އެކި ސައިޓްތަކުން މިދިޔަ ދެތިން ދުވަހު ޚަބަރު ފަތުރަމުން ދަނިކޮށް މި ގުޅުމުގެ ހަގީގަތް ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.މިދިޔަ ދެތިން ދުވަހު ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ...

ލޯބިވޭހޭ ކަލާ….

އަނދިރިކަންވަނީ މުޅިތަނަށް ވެރިވެފައެވެ. ދިއްލިފައިވާ މަގުބައްތިތަކުން ލިބޭ އަލިކަން ފިޔަވާއި މާބޮޑު އަލިކަމެއް ފެންނަން ނެތްއިރު، ދުއްވާފައިދާ އެއްޗެއް ފިޔަވާ މަގުމަތިން ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ސަބަބުން އަހަރެންވެސް ހުންނަންޖެހުނީ ގެއަށްނުދެވިފައެވެ. މި ދަނީއޭ ބުނިތާ މިހާރު ގަނޑިއެއްހައި އިރު ފާއިތުވީއެވެ. އެކަމު އަދިވެސް ނާދެއެވެ....

އިންތިޒާރު

ފުރަތަމަބައި ގަޑިން ދަންވަރު އެކެއް ޖަހަނީ އެވެ. އެގާރަ ޖެހީއްސުރެ ޝާނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ނިދޭތޯއެވެ. ހިތަށް ވެރިވެފައިވާ އުދާސްކަމުގެ ބޮޑުކަމުން ނިދި ޝާނީ އާއި އަލްވަދާއު ކިޔާފައިވާކަހަލައެވެ. ދެލޯވަނީ ރޮއި ރޮއި ދުޅަވެފައެވެ. މޫނުމަތި ވަނީ މިލާ މޯޅިވެފައެވެ. އުއްމީދުގެ ބައްތީގެ ހުޅުކޮޅު ނިވިފައިވާ ކަހަލައެވެ. އިރާކޮޅު...

މިފަހަރުވެސް ޤައުމުން ބޭރު ފަހަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް ތިއްބާ، އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ގޭގައި

ބޮލީވުޑްގައި "ރޯޔަލް ކަޕްލް" ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ކައިވެންޏަށް މާދަމާ ދެ އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ.އެންމެންވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ޤައުމުން ބޭރަށް ގޮސް އަގުބޮޑުކޮށް...

ރިޝީ ކަޕޫރު ގޭގައި އިންދާފައި ހުރި ގަސްތަކެއް ނައްތާލަން މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަނުން އަންގައިފި

ބޮލީވިޑްގައި އަދިވެސް މަގުބޫލު ފިލްމްތަކެއް ކުޅެމުން އަންނަ ކުރީގެ ފިލްމީތަރި ރިޝީ ކަޕޫރަށް ޑެންގޫއާއި މެލޭރިޔާ ޖެހިގެން އޭނާގެ ގޭގައި އިންދާފަ ހުރި ގަސްތަކެއް ނައްތާލަށް މުންބާއިގެ މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.ޑެންގޫއާއި މެލޭރިއާ ޖެހިގެން ރިޝީ ކަޕޫރު މުމްބާއީގެ ލިލާވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރިތާ ދެ...

ސަޕޯޓަރުންނާއި އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ތަރިއަކަށް ޝްރަދާ ކަޕޫރު

އެހެން ސްޓާރުންނާއި ޚީލާފަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޫނެކޭ ނުބުނާ، ސަޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގާތް ގުޅުމެއް ބައްވަން ބޭނުންވާ ބޮލީވުޑް ސްޓާރެއްގެ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅެމުން އަންނަ ޝްރަދާ ކަޕޫރު ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ އެވެ.ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ ދަނީ އޭނާ ކުޅޭ ފިލްމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޓްވިޓާ...

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތިން ހާން އެކުގައި ޓީވީން ފެންނަނީ

ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ހާނުން ކަމަށްވާ ޝާރުކް ހާންއާއި އާމިރް ހާން އަދި ސަލްމާން ހާން އެކުގައި މިހާތަނަށް ޓީވީ ޝޯއަކުންވެސް ފިލްމަކުންވެސް އަދި ހަފްލާއަކުންވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް ތިން ހާން ގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ އެކުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ތިން ތަރިން އެކުގައި...

އިންތިޒާރު

ކުރީގެ އަދަދާ ގުޅޭ ފޭރާއަށް ޖަހާފައިވާ ކާށި ހުރިގޮތައްބެހެއްޓުމަށްފަހު ފާއިގު އެރުފިޔާގައި ހިފިއެވެ. އަދި ބަދިގޭގެ އަސްކެނި ދޮށުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބަރޯ އަށްހުސްގޭސްފުޅި ލައިގެން ބަރޯ ދުއްވާލިއެވެ. ފާއިގު ދިޔުމުން ޝާނީ ފާއިގު ހެހެފައިވާ ކާށިތައް ހިފައިގެން ބަދިގެޔާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ކާށިތައް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތަރުމޯޒުން ކަޅު ސައިތައްޓެއް...
-ads by cocacola-