facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

މުނިފޫހިފިލުވުން

ވާހަކަ: މަ ހާދަ ލޯބިވެއޭ ! – ފުރަތަމަ ބައި

މިއީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކަށް އަހަރެން ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. މީގެކުރިން "ރާއްޖެތެރެއޭ" ބުނުމުން އަހަންނަށް ސިފަކުރެވުނީ ބާވެ ހަސްނެތިފައިވާ ޖިފުޓިތަކާއި، ނާތަހުޒީބު އަވަށްގަނޑެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ މުޅިން ކުށްހީއެކެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަގެ އުފަން ރަށަކީ މާބޮޑު ތަކުލީފަކާނުލައި، ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވިދާނެ ރަށެކެވެ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ މި...

ހަގީގީ ވާހަކަ: އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި ނަރުހެއްގެ ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކެސީ އެވެ. އުމުރަކީ 23 އަހަރެވެ. އަހަރެންނަކީ ނަރުހެކެވެ.  އަހަރެން ނަރުހަކަށް ވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހުނީ އުމުރުން 80 އަ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާއަކީ އަލްޒެއިމާ ކިޔާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ. މި ބައްޔަކީ މީހާގެ ހަނދާންތަށް...

ރިވިއު: “ބައިވެރިޔާ” ގެ ހުވަފެންތަށް ސީދާ ވެއްޖެ

"ބައިވެރިޔާ" ގެ ހުވަފެންތަށް ސީދާ ވެއްޖެއޭ ބުނުމުން ދޭހަވަނީ ކޮން މާނައެއް ހެއްޔެވެ؟ އާދެ މިދައްކަނީ ރޭ އޮލިމްޕަސް ސްކްރީންގައި ޕްރިމިއާރ ކުރި ފިލްމުގެ ވާހަކައެވެ. އާދެ އެންވިޟަން އެންޓާރޓެއިންމެންޓް ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ބައިވެރިޔާ" މިފިލްމަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ނިންމިފައިވާ ދިވެހި...

ޑިއަރ ޒިންދަގީގެ ތަރި އާލިއާގެ އާއިލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑް ސިނަމާގައި މިހާރު އެއްމެ ކުރީގައި އުޅޭ ފިލްމު ކަމަށްވާ ޑިއަރ ޒިންދަގީގެ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓްގެ އާއިލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. https://twitter.com/MaheshNBhatt/status/807918299342176256 އާލިއާގެ އާއިލާގެ މި ޗުއްޓީއަށް ނައްޓާލިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އާލިއާގެ ބައްޕަ، ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު އުފެއްފުމުގައި މަޝްހޫރު އަދި މަގްބޫލު، މަހޭޝް ބަޓް...
video

އައިމްގޮނަ: ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބު ވީޑިއޯ ލަވައެއް

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކީ ތަފާތު ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ތަފާތު ކަމެއް ފެނުމަށް އަބަދުވެސް އެދެމުންދާ ބައެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނެވެ.ހަމައެކަނި ހިންދީ ލަވަތަކުގެ ރާގަށް ކޮޕީ ލަވަ ހަދައިގެން ވީޑިއޯ ލަވަ ނެރުނު ޒަމާން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައާއި...

ސިޔާސީ ކަންތަކުގަ ބުރަކޮށް އުޅުމަށްފަހު، ސްޓެޕްސް އައްޔަގެ “ފިޔަވަޅު” ނެށުމާއި ދިމާލަށް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ އަލީ ޝާހިދު، ނުވަތަ އާއްމު ނަމުން ނަމަ ސްޓެޕްސް އައްޔަ، ނެށުމުގެ ދާއިރާ އާއި 11 އަހަރު ވަންދެން ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް ސްޓޭޖަށް އެނބުރި އަންނަން އުޅޭ ކަމަށް އައްޔަ ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި އުޅުމަށްފަހު،...
-ads by cocacola-